TACHYON KOMPLEXNÝ SYSTÉM je projekt, ktorý stojí na 20-ročnom výskume. Spoločnosť Tachyon Technology pharm sa viac než 30 rokov zaoberá výskumom a prípravou vzdelávania formou komplexného prístupu obsahujúceho aj jednu zo 4 najdôležitejších zložiek, a to Výber umenia za účelom dotvárať emočnú inteligenciu, architektúru seba a formovať harmonickú, šťastnú, nezadržateľnú osobnosť. Poznatky z tejto oblasti, či skúsenosti ako si vyladiť byt možno získať priamo na vzdelávacom pobyte – na úvodnom 2-dňovom seminári. Najnovšie vedecké poznatky ukazujú, že prostredie na 80 % rozhoduje o kvalite ľudského života a osobnom úspechu. Abstraktné interiérové prvky v našej ponuke sú z limitovanej série obrazov autora Motýlieho domu. V obrazoch sa stretá umenie, funkčnosť a estetika zabalená v jedinom predmete, ktorého sa denne niekoľko krát dotknete a ktorý bezprostredne vnímate ako súčasť svojho blízkeho priestoru. Ponúkame umenie na dverách a obrazoch, ktoré majú schopnosť meniť naše vlastnosti, náladu, vzťahy. Ponúkame širokú paletu námetov (aj viacerých na jednom predmete) na dverách – pohyblivých obrazoch a obrazoch, ktorých rozmery sa môžu pohybovať až do niekoľkých metrov. Všetko závisí od Vašej predstavy a požiadaviek. Tieto abstraktné diela sú vhodné pre byt, dom, kanceláriu, spoločenský priestor alebo akýkoľvek priestor, ktorý chcete zmeniť. Je to najefektívnejšia forma moderného designu poskytujúca smerovanie interiéru pre konkrétny účel využitia. Plní zároveň funkciu premeny a optimalizácie interiéru podľa jeho konkrétneho využitia – v kancelárii sa zvýši výkon, v rodinnom dome a v byte dochádza k vzájomnému vyladeniu priestorov a v interiéri izby sa funkcionalita premieta v podobe podpory formovania originality osobnosti a pôsobí motivačne na aktívnejšie dotváranie osobných kvalít, ktoré v štruktúre osobnosti absentujú a od určenia účelu prostredia a v prípade osobných priestorov od typu osobnosti závisí výber vhodných obrazov a dverí.

Cart Content:

0 items - 0,00