4 nevyhnutné veci, pre úspešné pestovanie seba.

Tachyon komplexný systém je systém, ktorý združuje Prostredie, Výber informácií, Výživu – výber doplnkov stravy pre vyladenie tela a mentálnych funkcií, Výber umenia schopného dotvárať emočnú inteligenciu, architektúru seba a formovať harmonickú, šťastnú, nezadržateľnú osobnosť.

Výber zo skúseností s uplatňovaním ošetrenia prípravku kvantovým genetickým kódom.

Vo štvrtok, sobotu a v nedeľu bude vždy prebiehať v motýľom dome inštruktážne stretnutie, zdieľanie skúseností lekárov terapeutov a spolupracujúcich projektu, kde sa prezentujú nové poznatky, tvorenie životného štýlu, osobnostných kvalít, integrálnej medicíny.

Priebežné výsledky, rešerše realizované počas predchádzajúceho obdobia v Motýlom dome všetkými spolupracujúcimi účastníkmi projektu.

TVORENIE REALITY

Profesor Jan Rak: Ráj na zemi přijde, až zjistíme, že si realitu tvoříme sami – Flowee

Regulácia homocysteínu

Homocystein a léčení nádorových onemocnění, MUDr. Karel Erben – YouTube

Otvára priestor pre vzostup telesných a osobnostných kvalít a harmonizáciu individuálneho vedomia s vedomím celku.

Prijímať s vďakou a rozvíjať už uskutočnené ideály krásy, mladosti a zdravia. Pestovanie, integrovanie do štruktúry osobnosti. Pri rozvoji osobnostných kvalít, priradenia do energo – informačného systému univerza pri pestovaní formy života vylučujúcej a eliminujúcej invazívne druhy, ukázalo sa významné pre spojenie úsilia prírody (biosféry) podporovať kvality človeka ako svojho vyslanca pre univerzum s tvorivou aktivitou jeho zjednocujúceho vedomia pri udalosti užívania. Prírodné látky v prípravku nesú okrem účinných zložiek aj informačnú zložku, ktorú príroda vytvorila za milióny rokov vývoja v spolupráci so zberačmi, liečiteľmi, terapeutmi k tomu, aby ju človek v univerze dôstojne zastupoval, ako jej vrcholný kvalitatívny prejav. Účinné látky sú zároveň aj nosičom kvantovej informačnej previazanosti s osobnostnými kvalitami a ideálmi mladosti, krásy, zdravia vytváranými najlepšími z najlepších. Pri každom užití tabliet je preto dôležité uplatniť osobitný rituál, pri ktorom táto kvantová informačná previazanosť, ktorá sa prostredníctvom tabliet dostane do medzibunkového priestoru, bude bunkami prečítaná a zúžitkovaná. Vďaka kvantovej informačnej previazanosti máme k dispozícii formy života schopné zásobovať každú jednu bunku nášho tela optimálnymi druhmi energií, ktoré vylaďujú jej činnosť a zlepšujú jej funkcionalitu. Zároveň je to pre nás príležitosť učiť sa s vďakou prijímať a rozvíjať kvantovo biologické formy života vytvorené najlepšími z najlepších, rozvíjať akcieschopnosť zástupcu nášho kvantového vedomia jednotného s celkom v neustálom generovaní optimálnych foriem energie pre reálne potreby buniek svojho organizmu, aby ho pretvárali smerom k ideálom krásy, mladosti a zdravia. Kombinácia klasickej a alternatívnej tvorby zdravia. Nastavenie vedomia na prvky, ktoré sú energo – informačne previazané na kvantovej úrovni s ideálom krásy, mladosti a zdravia pre rozvoj osobnostných kvalít. Zlepšenie schopností používať svoje vedomie. Zbaviť sa zbytočných obáv a strachu z patogénov /vírusy, baktérie…/. Na seba vnímanie ako súčasť vedomia celku a prirodzené preberanie a začlenenie do štruktúry svojich osobnostných kvalít foriem života starajúcich sa o nepretržité prúdenie energie a jej uplatňovanie pre tvorbu ideálu, zdravia krásy a mladosti, môžete využiť aj pitný režim /autopatiu/. Do šálky, ktorú budete počas dňa používať dajte štvrtinu tabletky prípravku a pár kvapiek kvantovo previazanej energoinformačne tekutého prípravku /srdiečko – flakónik/ ale nevyplachujte ju, môžete použiť aj srdiečko s vôňou na odev.

1.PROSTREDIE

Pre tento účel bol v rámci dlhodobého projektu cielene vybudovaný Motýlí dom, ktorý prepája vedecké poznatky a umenie dôležité pre harmonické tvorenie seba, nadobudnutie gramotnosti pri používaní abstraktného jazyka, pre prirodzené získavanie osobnej skúsenosti s pestovaním zdravia, krásy a mladosti v Motýľom dome v Bratislave, ktorý je špeciálne vybudovaný pre VZDELÁVACIE POBYTY na pestovanie osobných kvalít, tvorbu novej reality vedomím formou úvodného 2-denného pobytu a následného externého vzdelávania. 

 I

o
✓ vzťahy 
✓ skúsenosti 
✓ spoločenský kontakt

Miesto stretania a vzdelávania, získavanie skúseností pri pestovaní seba a zdravia.


K

✓ VIDEÁ, FILMY

✓ HUDBA

✓ VÝBER NAJNOVŠÍCH POZNATKOV

✓ OSOBNÝ PROFIL

sú priebežne vyberané a zhromažďovaní tímom ľudí.

Náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky.

pre osobnostné vzdelávanie, tvorbu novej reality vedomím, pri pestovaní krásy, zdravia, mladosti
Výber informácií o sebe a rozvíjaní svojich schopností, ktoré motivujú, provokujú k rozvinutiu schopnosti tvoriť osobnú vnútornú a telesnú krásu. Prinášajú skúsenosť ako pestovať výnimočné vlastnosti a osobné kvality a zdravie.

3. VÝŽIVA – prostriedky

pre zdravie, krásu, mentálne a duševné schopnosti

Výber doplnkov výživy na základe 20-ročného výskumu zameraného na pestovanie krásy, zdravia, mladnutie poučený priamo s ich výrobou a veľmi dobrou cenovou dostupnosťou. Využívané sú hlavne extrakty prírodných látok a priebežne je sledovaný výsledok ich pôsobenia pri odstraňovani príčin zdravotných problémov na fyzickej aj psychosomatickej úrovni. Zároveň sa okrem maximálneho povoleného obsahu účinných látok využíva aj bioinformačné ošetrenie. Najlepšie referencie sú z oblasti spriechodňovania a obnovy pružnosti ciev a regenerácie kĺbov a chrbtice.


D

D

✓ zdravie

✓ krása

✓ mladnutie

✓ odstránenie psychosomatických príčin chorôb

✓ pohyb, šport

✓ životný štýl

✓ odstraňovanie príčin ochorení

Výživa je zároveň aj ďalší spôsob informovania pre telo a dušu.

I
I
I
Zdieľame spolu skúsenosti a poznatky pre vyladenie prostredia, aj z oblasti feng-šuej.
Človek je produktom svojho prostredia.
použitie umenia pri jeho vyladení otvára priestor
pre nový spôsob života.

Na vyladenie prostredia abstraktnými prvkami:
 ✓ OBRAZY
 ✓ DVERE
 ✓ STOLY
Moderné a aktívne pôsobiace interiérové prvky, ktoré aj na nevedomej úrovni pôsobia na formovanie Vašej osobnej vnútornej premeny. Prostriedky pre vyladenie prostredia a osvojovanie si jazyka pre tvorenie rôznych stavov reality vedomím.