4 nevyhnutné veci, pre úspešné pestovanie seba.

Tachyon komplexný systém je systém, ktorý združuje Prostredie, Výber informácií, Výživu – výber doplnkov stravy pre vyladenie tela a mentálnych funkcií, Výber umenia schopného dotvárať emočnú inteligenciu, architektúru seba a formovať harmonickú, šťastnú, nezadržateľnú osobnosť. Rozvoj osobnosti a výnimočných schopností sa deje veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly podľa toho aké podmienky preň vytvoríme. Pre pestovanie osobného šťastia, zdravia, krásy a mladnutia, ktoré je cieľom tohto projektu to platí dvojnásobne.

1.PROSTREDIE

Pre tento účel bol v rámci dlhodobého projektu cielene vybudovaný Motýlí dom, ktorý prepája vedecké poznatky a umenie dôležité pre harmonické tvorenie seba, nadobudnutie gramotnosti pri používaní abstraktného jazyka, pre prirodzené získavanie osobnej skúsenosti s pestovaním zdravia, krásy a mladosti v Motýľom dome v Bratislave, ktorý je špeciálne vybudovaný pre VZDELÁVACIE POBYTY na pestovanie osobných kvalít, tvorbu novej reality vedomím formou úvodného 2-denného pobytu a následného externého vzdelávania. 

 I

o
✓ vzťahy 
✓ skúsenosti 
✓ spoločenský kontakt

Miesto stretania a vzdelávania, získavanie skúseností pri pestovaní seba a zdravia.


K

✓ VIDEÁ, FILMY

✓ HUDBA

✓ VÝBER NAJNOVŠÍCH POZNATKOV

✓ OSOBNÝ PROFIL

sú priebežne vyberané a zhromažďovaní tímom ľudí.

Náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky.

pre osobnostné vzdelávanie, tvorbu novej reality vedomím, pri pestovaní krásy, zdravia, mladosti
Výber informácií o sebe a rozvíjaní svojich schopností, ktoré motivujú, provokujú k rozvinutiu schopnosti tvoriť osobnú vnútornú a telesnú krásu. Prinášajú skúsenosť ako pestovať výnimočné vlastnosti a osobné kvality a zdravie.

3. VÝŽIVA – prostriedky

pre zdravie, krásu, mentálne a duševné schopnosti

Výber doplnkov výživy na základe 20-ročného výskumu zameraného na pestovanie krásy, zdravia, mladnutie poučený priamo s ich výrobou a veľmi dobrou cenovou dostupnosťou. Využívané sú hlavne extrakty prírodných látok a priebežne je sledovaný výsledok ich pôsobenia pri odstraňovani príčin zdravotných problémov na fyzickej aj psychosomatickej úrovni. Zároveň sa okrem maximálneho povoleného obsahu účinných látok využíva aj bioinformačné ošetrenie. Najlepšie referencie sú z oblasti spriechodňovania a obnovy pružnosti ciev a regenerácie kĺbov a chrbtice.


D

D

✓ zdravie

✓ krása

✓ mladnutie

✓ odstránenie psychosomatických príčin chorôb

✓ pohyb, šport

✓ životný štýl

✓ odstraňovanie príčin ochorení

Výživa je zároveň aj ďalší spôsob informovania pre telo a dušu.

I
I
I
Zdieľame spolu skúsenosti a poznatky pre vyladenie prostredia, aj z oblasti feng-šuej.
Človek je produktom svojho prostredia.
použitie umenia pri jeho vyladení otvára priestor
pre nový spôsob života.

Na vyladenie prostredia abstraktnými prvkami:
 ✓ OBRAZY
 ✓ DVERE
 ✓ STOLY
Moderné a aktívne pôsobiace interiérové prvky, ktoré aj na nevedomej úrovni pôsobia na formovanie Vašej osobnej vnútornej premeny. Prostriedky pre vyladenie prostredia a osvojovanie si jazyka pre tvorenie rôznych stavov reality vedomím.