4 nevyhnutné veci, pre úspešné pestovanie seba.

Tachyon komplexný systém je systém, ktorý združuje Prostredie, Výber informácií, Výživu – výber doplnkov stravy pre vyladenie tela a mentálnych funkcií, Výber umenia schopného dotvárať emočnú inteligenciu, architektúru seba a formovať harmonickú, šťastnú, nezadržateľnú osobnosť.

Na základe potvrdenie rezervácie bude vždy prebiehať v Motýľom dome stretnutie s komentovanou prehliadkou, zdieľanie skúseností lekárov terapeutov a spolupracujúcich projektu, kde sa prezentujú nové poznatky, tvorenie životného štýlu, osobnostných kvalít, integrálnej medicíny. Priebežné výsledky, rešerše realizované počas predchádzajúceho obdobia v Motýľom dome všetkými spolupracujúcimi účastníkmi projektu.

TVORENIE REALITY

Profesor Jan Rak: Ráj na zemi přijde, až zjistíme, že si realitu tvoříme sami – Flowee

Regulácia homocysteínu

Homocystein a léčení nádorových onemocnění, MUDr. Karel Erben – YouTube

Návod na používanie komplexného súboru prostriedkov na tvorenie SEBAtvorenie vlastnej reality zdravia, krásy, osobných kvalít, s používaním vedomia v synergií s prírodou.

Postup na používanie vedomia:

Na Seba-identifikovanie, zvýšenie hladiny duševnej energie, zvýšenie imunity, vylúčenie – elimináciu invazívnych foriem života – ako sú vírusy /koronovírus/ baktérie a iné, obmedzujúce naše základné právo na slobodný rozvoj osobnostných kvalít, kvality života, využiteľné pre väčšinu ľudí, tvorcov svojej  šťastnej a zmysluplnej reality.

Kto som?  Sebaidentifikovanie na úrovni vedomia.

Som originálne tvorivé vedomie z celku. Spoznávam, žijem a rozvíjam kvalitu bytia celku všetkými prostriedkami celku, všetkou energiou celku.

Čo tu robím? Objavujem nový rozmer šťastia v jednote so všetkým krásnym.

V sebapoznávacej Sky Turistike (som cestovateľom k ideálom života a učím sa ich používať a originálne rozvíjať).Tu a teraz sa moje vedomie z celku vzhliada vo veselom prijímaní, rozvíjaní a materializovaní ideálov osobnostných kvalít lásky, zdravia, krásy, používaní optimálneho stáleho veku dotváraní genofondu. Používaní nových foriem života, vyživovania voľnou energiou a jej používaním pri tvorivých zmysluplných život zušľachťujúcich činnostiach.

Mentálna sebapoznávacia Sky turistika po neprehliadnuteľných destináciach- zjavných zdrojoch energie ako slnko, hviezdy, ľudia reprezentujúci žijúci ideál osobnostných kvalít zdravia, krásy a mladosti. Táto turistika slúži na zoznamovanie sa a bežné používanie kvantovej informačnej a energetickej previazanosti a superpozície, ktoré uplatňuje celý komplex prostriedkov podporujúci cestovanie po ideáloch bytia. Kvantové previazanie slúži ako živá adresa. Zjednodušuje splynutie s ideálmi života, ich používanie na originálne rozvíjanie osobnostných kvalít v každodennej sebadotvárajúcej, tvorivej, často aj celkom zábavnej činnosti, čo umožňuje prirodzené používanie kvantových energetických častíc v dennom živote. Používanie vedomia na vylúčenie, elimináciu invazívnych druhov obmedzujúcich základné právo človeka naprieč univerzom na slobodný osobný rozvoj.

Vďaka kvantovej previazanosti a živej adrese, kvantovo zaznamenanej na jednotlivých prostriedkoch pre jednoduché, prirodzené splývanie a kopírovanie vyspelých foriem života, vedomia.

 Superpozícia a kvantová previazanosť nám umožňuje prepojiť našu mentálnu zložku s takými energo informačnými formami života, aké existujú na slnku. Formy života, ktoré za miliardy rokov vývoja na ňom vznikli, aby umožňovali vyspelým bytostiam ako je človek, tvoriť svoju realitu dovoľujú nám súčasné umiestnenie našej mentálnej zložky na Slnku, vďaka kvantovej energoinformačnej previazanosti a superpozícii (prítomnosť kvantových častíc súčasne na viacerých miestach na Slnku aj uprostred nášho tela), umožňuje mohutné pulzovanie životnej energie v bunkách nášho tela, stáva sa súčasťou životnej energie dôležitej pre úspešné zvládnutie aj najnáročnejších diel. Kvantová previazanosť kvantových častíc, z ktorých pozostávame, nám otvára slobodný priestor po kvalitách nášho existovania a jeho originálne rozvíjanie. Súčasná mentálna prítomnosť na Slnku, hviezdach a iných inšpirujúcich miestach a zároveň vo fyzickom tele nám otvára priestor pre plnohodnotný, tvorivý život na všetkých úrovniach.

Vylučovanie, elimináciu invazívnych foriem života (vírusy, koronovírus, baktérie, pa- razity a iné formy života obmedzujúcich základné právo pre slobodný osobnostný rozvoj, šťastný život). Často manipulujú naše vedomie rôzne chorobné chronické stavy a hlúpe riešenia, aby nás pripravili o všetku použiteľnú, dostupnú energiu potrebnú pre náš rozvoj. Oproti tomu sebaidentifikovanie, používanie originálneho tvorivého vedomia z celku, ktorým sme a naše hľadanie sa v každodenných životných príbehoch. Je to veľmi príjemné, zábavné a vzrušujúce. Vďaka kvantovej previazanosti s jadrom Slnka vieme svojím vedomím hravo nastaviť vysokú teplotu, ktorá je v jeho strede (až 23 miliónov stupňov Celzia) cielene v jadrách vírusov a baktérií invazívnych foriem života, ktoré nás obmedzujú v  slobodnom tvorení šťastného príbehu v prítomnom okamihu a vylúčiť ich. Potvrdenie zákonitosti v univerze na kvantovej úrovni pre ich porozumenie a inšpiráciu pre ich bežné používanie tu: Súbor prostriedkov inšpirujúcich činy a regulujúcich emócie, formujúcich krásu, zdravie a osobnostné kvality.

Skúsenosti v dielach:  Petr Chobot – Vytesňovanie, Tomáš Pútnik, prof.  Ján Rak, Petr Tichý – Bretarián viď. /youtube/ a  ďalších, ktorí mentálne cestovanie po rôznych destináciách pre kvalitu bytia priebežne používajú. Ako inšpirácia, lepšie porozumenie s týmto faktom, môžu výborne poslúžiť filmy: – Na rozhraní zajtrajška, Zajtrajšia vojna budúcnosti , Země zítřka, Jupiter vychádza  …

http://www.hotelgallery.eu/

1.PROSTREDIE

Pre tento účel bol v rámci dlhodobého projektu cielene vybudovaný Motýlí dom, ktorý prepája vedecké poznatky a umenie dôležité pre harmonické tvorenie seba, nadobudnutie gramotnosti pri používaní abstraktného jazyka, pre prirodzené získavanie osobnej skúsenosti s pestovaním zdravia, krásy a mladosti v Motýľom dome v Bratislave, ktorý je špeciálne vybudovaný pre VZDELÁVACIE POBYTY na pestovanie osobných kvalít, tvorbu novej reality vedomím formou úvodného 2-denného pobytu a následného externého vzdelávania. 

 I

o
✓ vzťahy 
✓ skúsenosti 
✓ spoločenský kontakt

Miesto stretania a vzdelávania, získavanie skúseností pri pestovaní seba a zdravia.


K

✓ VIDEÁ, FILMY

✓ HUDBA

✓ VÝBER NAJNOVŠÍCH POZNATKOV

✓ OSOBNÝ PROFIL

sú priebežne vyberané a zhromažďovaní tímom ľudí.

Náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky.

pre osobnostné vzdelávanie, tvorbu novej reality vedomím, pri pestovaní krásy, zdravia, mladosti
Výber informáciío sebe a rozvíjaní svojich schopností, ktoré motivujú, provokujú k rozvinutiu schopnosti tvoriť osobnú vnútornú a telesnú krásu. Prinášajú skúsenosť ako pestovať výnimočné vlastnosti a osobné kvality a zdravie.

3. VÝŽIVA – prostriedky

pre zdravie, krásu, mentálne a duševné schopnosti

Výber doplnkov výživy na základe 20-ročného výskumu zameraného na pestovanie krásy, zdravia, mladnutie poučený priamo s ich výrobou a veľmi dobrou cenovou dostupnosťou. Využívané sú hlavne extrakty prírodných látok a priebežne je sledovaný výsledok ich pôsobenia pri odstraňovani príčin zdravotných problémov na fyzickej aj psychosomatickej úrovni. Zároveň sa okrem maximálneho povoleného obsahu účinných látok využíva aj bioinformačné ošetrenie. Najlepšie referencie sú z oblasti spriechodňovania a obnovy pružnosti ciev a regenerácie kĺbov a chrbtice.


D

D

✓ zdravie

✓ krása

✓ mladnutie

✓ odstránenie psychosomatických príčin chorôb

✓ pohyb, šport

✓ životný štýl

✓ odstraňovanie príčin ochorení

Výživa je zároveň aj ďalší spôsob informovania pre telo a dušu.

I
I
I
Zdieľame spolu skúsenosti a poznatky pre vyladenie prostredia, aj z oblasti feng-šuej.
Človek je produktom svojho prostredia.
použitie umenia pri jeho vyladení otvára priestor
pre nový spôsob života.

Na vyladenie prostredia abstraktnými prvkami:
 ✓ OBRAZY
 ✓ DVERE
 ✓ STOLY
Moderné a aktívne pôsobiace interiérové prvky, ktoré aj na nevedomej úrovni pôsobia na formovanie Vašej osobnej vnútornej premeny. Prostriedky pre vyladenie prostredia a osvojovanie si jazyka pre tvorenie rôznych stavov reality vedomím.