Návod na používanie seba, svojho nesmierneho potenciálu, vďaka komplexnému naladeniu prostredím, novým poznaním, vyzbrojený silou prírody a mocou umenia tvoriť svoju novú peknú realitu v prítomnom okamihu a prírody, zjednotené umením do prítomného okamihu. Tachyon Technology, Hotel Gallery selfdiscovery pre lepší svet spájajú najnovšie poznatky, pôsobenie prostredia, umenia a prírody pre spontánne a príjemné každodenné…
Read more