Obraz pre prezentačnú kanceláriu

Obraz pre prezentačnú kanceláriu

280,00  s DPH

Popis

Obraz slúži predovšetkým na zvýšenie výkonnosti, tvorivosti a pružnosti pri uskutočňovaní rozhodnutí.


Pôsobí na formovanie pozitívnej nálady, pri zvyšovaní miery optimizmu, reprezentujú novú formu podnetov pre využívanie pracovnej záťaže na pestovanie osobných kvalít, čo predstavuje nový prístup v prevencii vyhorenia manažérov.