Dvere pre prezentačnú kanceláriu

Dvere pre prezentačnú kanceláriu

450,00  s DPH

Kategórií:

Popis

Tieto dvere slúžia predovšetkým na zvýšenie výkonnosti, tvorivosti a pružnosti pri uskutočňovaní rozhodnutí.

Zlepšujú náladu, pôsobia na formovanie pozitívnej nálady, pri zvyšovaní miery optimizmu, reprezentujú novú formu podnetov pre využívanie pracovnej záťaže na pestovanie osobných kvalít, čo predstavuje nový prístup v prevencii vyhorenia manažérov.