O nás

TACHYON AKO KOMPLEXNÝ SYSTÉM zahrňuje 40 ročný výskum expertov na regeneračné a liečivé účinky prírodných látok a foriem  života vytváraných prírodou na podporu a materializovanie ideálov,  osobných kvalít, zdravia, krásy a mladosti pri uplatňovaní nových poznatkov z kvantovej fyziky a pôsobenia nového prúdu funkcionalistického umenia, čo prakticky zhrňuje priebežne aktualizovaná o nové poznanie Medzinárodná putovná výstava nového prúdu umenia života spájajúceho umenie, sebapoznanie a poznanie, schopnosti tvoriť svoju šťastnú realitu s možnosťou získania účinných prostriedkov a najnovších poznatkov na vyladenie vplyvu prostredia pre sebarozvoj. Reprezentuje celoživotnú, priebežne aktualizovanú tvorbu maliara autora Motýlieho domu a jeho výskum v oblasti využitia kvantovej fyziky, priebežne zahrňujúca celosvetovo najvýznamnejšie poznatky a zdieľanie skúseností, inšpirujúce prostriedky pre spontánne zvyšovanie kvality života a tvorbu vlastnej šťastnej reality.

 Návod na používanie seba, svojho nesmierneho potenciálu, vďaka komplexnému naladeniu prostredím, novým  poznaním, vyzbrojený silou prírody a mocou umenia tvoriť svoju novú peknú realitu v prítomnom okamihu  a prírody, zjednotené umením do prítomného okamihu.  Tachyon technology, Hotel Gallery selfdiscovery pre lepší svet spájajú najnovšie poznatky, pôsobenie prostredia, umenia a prírody pre spontánne a príjemné každodenné používanie, rozvíjanie kvality života a osobnej geniality, aktualizované výskumno-realizačným tímom v osobitne vytvorenom prostredí. Jeho autorom je maliar – vizionár šťastnej budúcnosti a kvantový fyzik. Slúži ako inšpiratívne prostredie pre sebapoznávacie pobyty, zdieľanie poznania a skúseností pre spontánne rozvíjanie osobnostných kvalít. Umenie stavovej funkcionalistickej abstrakcie na zmenu prostredia s previazaním ideálu života do reálneho prostredia a činnosti v  ňom. Združuje komplex významných prostriedkov, najnovšie poznanie a prostredie vytvárajúce podmienky pre uplatňovanie a originálne rozvíjanie ideálov života vytváranými najvyspelejšími aj vďaka využívaniu nových poznatkov z kvantovej fyziky umožnujúcim vedomé tvorenie svojej reality. Ďalšia časť hotela je horská chata v unikátnom prírodnom prostredí v lesoch nad Limbachom, vzdialená cca 30 km. Hosťom umožňuje kombinovať akčné prostredie centra mesta s pôsobením sily prírody pri sebaobjavovaní. Vhodné pre individuálne a spoločné sebarozvíjanie, vzájomné inšpirovanie a zdieľanie poznania. Bezplatné parkovanie a Wi-Fi pripojenie. Recepcia v Bratislave – nonstop dostupná.

Hotel slúži k zoznámeniu sa s možnosťmi  úspešného tvorenia vlastnej reality, kvality zdravia, krásy, osobných kvalít, prirodzené používanie vedomia na sebarozvíjanie  v synergií s prírodou, k čomu počas predchádzajúceho 30 ročného výskumu v integrálnej medicíne a kvantovej previazanosti s ideálmi kvality života vytvoril a v špeciálnej výrobnej prevádzke  vyrába  100 druhov kombinácii extraktov  prírodných látok, kde účinné prírodné látky slúžia zároveň ako nosič formy života podporujúcej  vedomie k zaujatiu a žitiu  ideálu zdravia, krásy, osobných kvalít. Využívané sú nové  poznatky kvantovej fyziky – kvantové energoinformačné previazanie s už vytvorenými ideálmi vnútornej a telesnej krásy, mladosti a zdravia. Dochádza  tak  k  spontánnemu  stretnutiu pôsobenia všetkých dôležitých vplyvov utvárajúcich štastný zmysluplný  život.

!!!Možnosť zamestnania a profesionálnej sebarealizácie v seba poznávacej turistike, interne /aj externe/ s ubytovaním v hoteli, slušne odmeňované. Pre akčnú absolventku VŠ, ktorej životná situácia a osobné zameranie umožnujú naplno sa venovať rozvíjaniu seba a sveta okolo seba, zároveň je pre ňu dôležité stretanie pozoruhodných ľudí z rôznych krajín sveta a zdieľanie najnovších informácií a skúsenosti inšpirujúcich k spontánnemu rozvíjaniu kvality a zmysluplnosti života.  Aktuálna je aj pozícia chyžnej a pri údržbe.  tel: 0917 632 452 0917632439Hotel Gallery selfdiscovery, Vančurova 1, 831 01 Bratislava

Môžete si vybrať doplnky, ktoré vyrábame už 30 rokov v spolupráci so špecialistami integrálnej medicíny a ktoré ponúkame za minimálne ceny. Najdôležitejšie z nich sú vybrané v domácej lekárničke na rýchle riešenie problémov.

Domáca lekárnička na predídenie: – Infarktom srdcovocievnym problémom /Einstein Ginko/,  – bolestiam a strate zubov na zarastanie menších zubných kazov a obnovu zubnej skloviny /Dentoremin 2/ – bolestiam kĺbov Mobil+ /kombinovať s Enzýmkomplex/- otravám z jedla na elimináciu patogénnych baktérií, vírusov pri požití pokazeného jedla /helikobakter/ Gastrooptimal kombinovať s ANTI V /antivírusový antibakteriálny prípravok na predídenie problémom spôsobeným baktériami, vírusmi/ pri problémoch s trávením Enzýmkomplex -alergickým príhodám Anti al  – Imunita očista organizmu, predĺženie života / C 60/ 

Možnosť tel. objednávky     http://www.hotelgallery.eu/   https://www.tachyonnatur.

Výber zo skúseností s používaním vedomia pre materializovanie ideálov osobnostných kvalít, krásy, mladosti a zdravia naviazaných kvantovo-informačne prírodou k podpore kvality zdravia a vylúčenie invazívnych foriem vírusov – baktérii parazitov a iných. Vylaďovanie a optimalizovanie funkcie genofondu vedomím s užívaním prípravkov kvantovo previazaných s ideálmi osobných kvalít, zdravia, krásy, mladosti a funkčnosti buniek. Naladenie sa na vďačné prijímanie a pestovanie nových foriem života , ktoré sa priebežne starajú o vzostup osobnostných a telesných kvalít, zdravia, harmonizáciu individuálneho vedomia s vedomím celku. Skúsenosti ukazujú na potrebu seba identifikovania svojho osobného vedomia vo vzťahu  k vedomiu celku a a potrebu pestovania základných foriem života. Pre nerušený rozvoj osobnostných kvalít a kvalitu zdravia. 1. Forma života starajúca sa o priebežné zásobovanie životnou energiou. 2. Pre materializovanie ideálov zdravia, krásy, mladosti. 3. Pre vylúčenie a eliminovanie inváznych foriem života ako sú vírusy, baktérie, parazity. Ak sa ich prijímanie s vďakou, používanie a pestovanie stalo súčasťou životného štýlu,  došlo vo všetkých prípadoch k skokovej zmene kvality života, spojeniu úsilia prírody s aktívnym tvorivým potenciálom človeka. Prírodné látky v prípravku nesú okrem účinných zložiek aj informačnú zložku, ktorú príroda vytvorila za milióny rokov vývoja v spolupráci so zberačmi, liečiteľmi, terapeutmi k tomu, aby ju človek v univerze dôstojne zastupoval, ako jej vrcholný kvalitatívny prejav. Účinné látky sú zároveň aj nosičom kvantovej informačnej previazanosti. Používanie sebaidentifikácie kto som: som slobodné tvorivé vedomie celku s vďakou prijímam, žijem a rozvíjam jeho lásku, múdrosť, krásu, šťastné riešenie všetkými prostriedkami celku a všetkou energiou celku. Zároveň je to pre nás príležitosť učiť sa s vďakou prijímať a rozvíjať kvantovo – biologické formy života vytvorené najlepšími z najlepších, rozvíjať akcieschopnosť zástupcu nášho kvantového vedomia jednotného s celkom v neustálom generovaní optimálnych foriem energie pre reálne potreby buniek svojho organizmu, aby ho pretvárali smerom k ideálom krásy, mladosti a zdravia. Využiť aj pitný režim /autopatiu/. Do šálky, ktorú budete počas dňa používať dajte štvrtinu tabletky prípravku a pár kvapiek  kvantového previazania energinformačne tekutého prípravku /srdiečko – flakónik/ ale nevyplachujte ju, môžete použiť aj srdiečko s vôňou na odev. 

Zdieľanie skúseností: autor Motýlieho domu – kvantový fyzik, výskumník a maliar uvádza vždy po dohode najnovších skúseností z oblasti tvorenia šťastnej reality, pestovania už vytvorených ideálov života najlepšími.

Skúsenosti vo  videách a  dielach: Molekula  C60 /nobelova cena  za jej vplyv na kvalitu  života/   Banyen Books Dr. Bruce H. Lipton , Rozhovory DUŠÍ. Jirka  Ledvinkaa, Petr Tichý a Ivana Dolinská, Henri  Monford , o transformácií o práne. – Bretarián viď. /youtube/, Robert Bernatowicz – Mise na planetě Bohů https://youtu.be/50qXTddNXVY Dolores Cannon: Přestup lidstva do Nové Země https://www.youtube.com/watch?v=TWXX7ekfVjI Petr Chobot – Vytesňovanie, Tomáš Pútnik, prof.  Ján Rak,  altra kalejdoskop  faktor 10 a  ďalších, ktorí mentálne cestovanie po rôznych destináciách pre kvalitu bytia priebežne používajú. Ako inšpirácia, lepšie porozumenie s týmto faktom, môžu výborne poslúžiť. Filmy Na rozhrani zajtrajška Zajtrajšia vojna budúcnosti , Země zítřka, Jupiter vychádza. Zelená lampa. Street Fighter: Legenda o Chun-Li,cz

Dopručená zostava starostivost o telo a mysel- Einstein-  / srdce, cievy, mysel  /Dentoremin – obnova zubnej skloviny

C60 šungit prášok 30-40%  C60  /na špičku lyžičky / katalyzátor na vyčistenie tela od toxínov – Nobelová cena,  zacelenie začínajúcich zubných kazov, potlačenie paradentozy-antialergikum, / 1 tabletu rozhrýzť

Stála medzinárodná putovná výstava autora Motýlieho domu nového prúdu umenia nazvaného autorom ako abstraktné stavové funkcionalistické umenie regulujúceho emócie, spomienky zameraného na tvorenie osobných kvalít a kvality života. Otvorená dňa: 19. 12. 2021 v Motýľom dome, priebežne aktualizovaná.

Východzie miesto konania: Motýlí dom – vytvorený autorom výstavy, slúžiaci ako Hotel Galéria** Spirit BratislavanaVančurovej 1 – výskumno umelecké prostredie pre rozvíjanie funkcionalistického umenia a prostriedkov spontánneho sebazdokonaľovania pri tvorení osobnej reality, ideálov osobnostných kvalít – krásy, mladosti, zdravia otvarajúci novú sebapoznávaciu turistiku, vzostup osobných kvalít po úrovniach zmysluplných skutkov, slúži aj ako stála expozícia s potvrdenou rezerváciou (Abstraktný farebný dom nad Hlavnou stanicou v Bratislave)

Autorom prezentovaný nový prúd v umení a sebapoznávaní a poznaní v tvorení svojej novej reality predstavuje vďaka efektu transformujúceho umenia unášacieho do sveta ideálov, príjemné cestovanie po svete ideálov, ich spájanie a prirodzený vzostup osobných kvalít po úrovniach tvorivých činov. To tvorí podstatu nového prúdu v umení a sebapoznávaní, kde autori vytvárajú nové obrazy existencie, dôležité pre všetky druhy činností, kde umenie vstupuje do predmetov každodennej potreby. A umelecký bravúrne vytvorené obrazy bytia stavov vedomia možno na kvantovej úrovni, prirodzene zaujať a používať/ vďaka novým poznatkom z kvantovej fyziky kvantovej previazanosti (entanglementu) pri tvorení svojej reality osobnostných kvalít, krásy, zdravia, šťastných riešeniach, harmonických vzťahoch, činí z ľudí autorov svojich vlastných príbehov. V podstate ide o uplatňovanie dosiahnutých ideálov. Poznávanie princípov pozitívneho vývoja univerza bežne používané a rozvíjané v univerze, ktoré autori presťahovali do svojich diel a užívatelia do svojich tvorivých činov.

Užívatelia umenia života otvárajúci priestor k uplatňovaniu ideálov môžu rýchlo, prirodzene a pohodlne vzostupovať po úrovniach vedomia výťahom tvorivých činov sprevádzané nadšením svojich detí, ktoré svoju schopnosť tvoriť seba môžu prirodzene premietať do svojich hier.

Základným prostriedkom spontánneho uskutočňovania novej kvality tvorivého života, existencie, ktorú autor predstavuje v tomto novom prúde umenia spojeného so sebapoznaním a poznaním celku sú predmety každodennej potreby reflektujúce ideály kvality existencie a a podporujúce ich zaujatie na úrovniach vedomia, v činnostiach spoločne s aktuálnym poznávaním pre samozrejmé tvorenie vlastnej reality. Vytvára prepojenie medzi prostredím užívateľa, inšpiráciu ideálmi dosahovanými v rámci celku pri tvorení svojej reality, rozvíjaním osobnostných kvalít, materializovaním ideálov lásky, krásy, mladosti zdravia a objavovania šťastných riešení. To priebežne spôsobuje vzostupu tvorivého vedomia po úrovniach skutkov v každodennom živote.

Tvorenie seba, umenie a poznanie sa v tomto novom prúde prirodzene stretávajú a inšpirujú k zodpovednosti za už vytvárané ideály, sekvencie života a ich ich rozvíjanie, začleňovanie do štruktúry svojej osobnosti na úrovni vedomia. Autor v tomto novom prúde uvádza do života novú generáciu predmetov kde ich funkcionalitu mení užívateľ z pozície pozorovateľa svojím vedomím a jeho prirodzeným rozvíjaním na schopnosť tvoriť prostredníctvom vedomia svoju realitu. Tieto prostriedky môžete získať priamo na mieste počas pobytu. Šťastné riešenia a ich uskutočňovanie ako príležitosť na vzostup po úrovniach činov.

Nový umelecký prúd tvorenia vlastnej reality, kvality svojho života, umožňuje zážitkovým spôsobom rozšíriť poznanie a používanie duševnej energie pri každodenných tvorivých činnostiach, aby mohla rásť a prirodzene vylúčila, eliminovala invazívne formy života a spontánny rast imunity.

autor: Travel Wizard, autor Motýlieho domu, románová tvorba a texty piesní.

O autorovi: oblasť tvorby: intereaktívne pôsobiace umenie /využíva kvantovú fyzika v spojení s umením na prebudenie a previazanie prostredia s už dosiahnutými ideálmi života v univerze.  

Č. 1

Názov: Tvorivá lavica života múdrosti 

Technika: originálna stavová funkcionalistická koláž zameraná  na vyladenie prostredia pre žitie ideálov, potlač na plátne, limitovaná séria

Použitie: Univerzálne použiteľné ako intereaktívny interiérový prostriedok, obrazy, veľké plátno na stenu, na skriňové dvere, posteľné čelá, pracovné  stoly  pre manažérov, študenta atď. Slúži na zmenu prostredia pre spontánne previazanie s kvalitami života v univerze, rozvíjanie vlastného ideálu (osobnostné kvality, krása,  zdravie, stály optimálny vek, tvorivosť, pamať, učenie, duševná energia) 

Ubytovaní majú nárok na výhodné získanie originálnych intereaktívnych diel, ktoré zvyšujú úspešnosť, kvalitu života počas štúdia, v zamestnaní a v rodinnom prostredí. Túto originálnu koláž nájdete vo výtvarnej kaviarni Hotela Galéria**, cena: 39€, komplexný návod: http://www.hotelgallery.eu/

Komplexné riešenie na odvrátenie klimatickej katastrofy a elimináciu pandémii, invazívnych foriem života. Využitie ako skvelej príležitosti na rozvinutie individuálneho tvorivého potenciálu osobnostných kvalít, kvality zdravia a schopnosti tvoriť svoju šťastnú realitu. Uviesť do praxe nové technologické riešenie na presunutie dopravy do vzduchu.

Autor, keďže je profesijne zameraný na kvantovú fyziku, mikroelektroniku a umenie podporujúce tvorivý život sa aktívne venuje šťastným riešeniam v podobe novej technológie na odvrátenie klimatickej katastrofy, rychle a nenákladné presunutie dopravy do vzduchu s minimálnou energetickou náročnosťou a podstatnému zníženiu nákladov na budovanie a udržiavanie infraštrukturálnych projektov na globálnej úrovni, čo vyústilo do patentovej prihlášky na 6-miestny dron s rýchlosťou letu 600 km prechodom do kĺzavého letu k pohonu. Využíva nové riešenie 3D motorgenerátorov. Ide o globálne využiteľný predmet novej generácie, ktorý užívateľovi otvára možnosť vzdelávať sa v používaní svojho vedomia vedomého zámeru v súlade s pozitívnymi vývojovými zákonmi univerza.

Tento dron pre osobnú a nákladnú dopravu je už jedným z predmetov novej generácie, kde jeho užívateľ svojím vedomím zámerom a stavom svojho vedomia, úrovňou jeho harmónie ovplyvňuje správanie kvantových častíc v prospech podstatného zlepšenia užitočných vlastností dronu, kde práve kvantové častice sú určujúce pre tvorbu, čas natočenia elektro magnetických dipólov a spotrebu energie vďaka tejto novej generácii úžitných predmetov reflektujúcich harmonizujúcu aktivitu, čím dochádza podstatnou mierou k ovplyvňovaniu spotreby energie.Vtedy na vytvorenie a natočenie dipólov časti stačí len krátky elektromagnetický pulz a na ich udržiavanie v pozíciách energeticky nenáročné elektrické pole.

Spoločným pre celý tento nový prúd v sebapoznávaní prostredníctvom živého umenia žitia na cestách k ideálom je používanie toho najlepšieho, zo všetkých foriem života je ich cela armáda, na všetkých úrovniach, ktoré nás obklopujú a podporujú pri tvorivom zušľachťovaní seba a svojho okolia.

Výsledky ich tvorivej aktivity v prírode je neustále tvorenie množstva nových účinnejších látok, vylučujúcich až eliminujúcich invazívne formy života, obmedzujúce v podobe nových extraktov prírodných látok, vďaka pokroku vo farmácii technikách cielenej extrakcie a skladania umožňujú premeniť problémy na príležitosti. Pre tvorenie nových osobnostných kvalít a schopnosti tvoriť svoju realitu krásy, zdravia…

Preto autor pred 40 rokmi spojil tento nový prúd živého umenia s aktivitou vyspelých foriem života v prírode pri jej ochrane pred invazívnymi formami života, ktoré zároveň chránia aj človeka ako jej súčasť pri vytváraní pohodového prostredia pri jeho úsilí tvoriť svojich šťastnú realitu pre seba a svet okolo seba.

Súčasťou sa tak stalo priebežné vyberanie najpozoruhodnejších látok, vylučujúcich invazívne druhy života podporované vyspelými formami života celku pri rozvíjaní telesnej a duševnej kondícii schopnosti tvoriť seba, svoje harmonické okolie. Pri tomto novom prúde živého umenia sú nové kvality bytia umelcami priebežne zaznamenávané formou kvantového genetického kódu pomocou kvantovej previazanosti do štruktúry prírodných látok, a tým prispievajú k synergii prírody a užívateľa umenia na úrovni poslednej bunky tela. Aj inšpirácie pre prirodzené tvorivé používanie vedomia. V súčasnosti je tento kvantový genetický kód zachytávajúci kvality existencie zaznamenaný zhruba na 100 kombináciách prírodných látok, je súčasťou tejto putovnej výstavy nového prúdu živého umenia a je k dispozícii všetkým producentom a umelcom zameraný na vylúčenie inovatívnych foriem života ako sú vírusy koronavírusu, baktérie, parazity – negatívne pôsobiace myšlienky a emócie bezplatne. Texty z príbehov tvorenia ideálov zapisované na nové prírodné látky v synergii s vyspelými formami života z prírody zaznamenávané kvantovým genetickým kódom pre tvorbu vlastnej reality ideálov prirodzenie spája potrebu autorov a užívateľov umenia cestovať k nim spoločne v prítomnosti bez čakania.

Nastavením svojho vedomia vďaka energie informačnému obsahu zaznamenanému na kvantovej úrovni na prírodné látky ako na nosič informácie, spustíme vo svojom fyzickom a mentálnom bytí prirodzený proces tvorenia svojej novej šťastnej reality.

Návod na používanie komplexu kvantovo informačne previazaných prostriedkov s ideálom života pre vedome tvorenie vlastnej reality zdravia, krásy, osobných kvalít v synergií s prírodou. Účinné prírodné látky slúžia zároveň ako nosič formy života na vedomé tvorenie ideálu zdravia, krásy, osobných kvalít, ak sa rozhodnete byť tvorcom svojej reality.

Zahrňujú výber stavov bytia a skúseností pri materializovaní ideálov osobnostných kvalít, krásy, mladosti a zdravia kvantovo-informačne podporovaných prírodou  na vylúčenie invazívnych foriem života , vírusov baktérii parazitov a iných. Vylaďovanie a optimalizovanie funkcie genofondu vedomím bytím v novej kvalite života. Naladenie sa na ideál života a  vďačné prijatie a vedomé rozvíjanie  jeho krásy zdravia lásky šťastných riešení v harmonickej jednote s celkom.

Skúsenosti ukazujú na potrebu seba identifikovanie svojho vedomého tvorivého bytia kvality života vo vzťahu  ku  kvalíte  bytia celku   Pre plný rozvoj osobnostných  kvalít  zdravia a kvality života. Tak si jednoducho vieme vytvoriť aktívne zložky života starajúce sa o:  priebežné zásobovanie životnou energiou, materializovanie ideálov zdravia, krásy, mladosti, vylúčenie, eliminovanie inváznych foriem života ako sú vírusy, baktérie, parazity…

Aby sa inšpirácia z pestovania kvality zdravia a života stala súčasťou životného štýlu, spojení s  úsiliím najlepších a silou prírody. Vytváranou  za milióny rokov vývoja v spolupráci so zberačmi, liečiteľmi, terapeutmi k tomu, aby ju človek v univerze dôstojne zastupoval, ako jej reprezentant pri rozvoji kvalít života, vylúčení brzdiacich invazívnych foriem  a  priradení k vedomej tvorivej aktivite celku, k novej kvalite bytia

Pri užívaní sa ukázalo dôležité uplatniť originálny tvorivý prístup,  kedy kvantová informačná previazanosť s  ideálom ktorá sa tak premietne do medzibunečného priestoru, bude bunkami využitá pri regenerácii  

 Vďaka kvantovej informačnej previazanosti máme k dispozícii formy života schopné  zásobovať každú jednu bunku nášho tela optimálnymi druhmi energií, chrániť ju pred invazívnymi druhmi,  previazať ju s bunkami ideálne zdravých a krásnych ľudí, čo ju inšpiruje k spontánnemu opraveniu porúch jej genetického kódu a POUŽÍVANIU NOVÉHO KVANTOVÉHO GENETICKÉHO kódu prijímaného s vďakou a zapisovaného vedomím. 

Postup: Používanie sebaidentifikácie kto som: som vedomý tvorivý život z celku žijem a rozvíjam kvalitu bytia celku všetkými prostriedkami a všetkou energiou celku tu na zemi  s vďakou prijímam rozvíjam  kvalitu života lásku múdrosť krásu šťastné riešenia vylúčenie invazívnych druhov hojné právnické vyživovanie používanie voľnej energie pri všetkých činnostiach a to všetkými prostriedkami celku a všetkou energiou celku. Zároveň je to pre nás príležitosť učiť sa s vďakou prijímať a rozvíjať kvantovo – biologické formy života vytvorené najlepšími z najlepších, rozvíjať akcieschopnosť.  Je to ako keď cestujeme vo vlaku smerom k ideálom – každú minútu sme k nim bližšie, ďalej a ďalej od chorôb, starnutia a utrpenia, emocionálnych porúch. Podstatným je vďačné prijímanie a používanie nových kvantovo – biologických foriem života,  poznanie, porozumenie kto sme a čo tu robíme, ako môžeme rozvíjať seba, svet okolo seba uplatňovaním zákonov vývoja celku. Kam kráčame ked žijeme a rozvíjame múdrosť, krásu, lásku, šťastné riešenia prostredníctvom bezhraničných energií celku a všetkými jeho prostriedkami. Funkcionalistické umenie ktoré sa stáva súčasťou tohoto projektu možno ľahko získať v hoteli Galéria nižšie uvedené stránky, pomáha zaujať nový rozmer radosti slobody krásy šťastia bez toho aby sme ho hľadali v prežitom utrpení . Slúži ako ukazovateľ kvality nášho cestovania k ideálom. Priamo vnímame porovnanie rozdielu kvality radosti tvorivosti akčnosti premietaný interiérovými prvkami do priestoru.  Inšpiruje  k zaujatiu  nového rozmeru kvality života.  Nastavenie vedomia na   rozvoj osobnostných kvalít. Zlepšenie schopností používať svoje tvorivé  vedomie. Na priebežne uplatnenie kvantového previazania z ideálom života môžete uplatniť aj vôňu nanesením na odev. nachádza sa aj v flakóne v tvare  srdiečka a  je možné podľa potreby aj doplňovať.

Prírodné látky a priebežné pôsobenie vyspelých foriem života na rozvoj inšpirovaný nevyhnutnosťou vylučovať invazívne formy života ohrozujúce biosféru a človek ako jeho najvyššia formu. Autor výstavy sa v priebehu posledných 40 rokov aktívne zaoberal kombináciou prírodných látok a využívaniu kvantovej informačnej previazanosti na zaznamenávanie nových šťastných príbehov života na tento komplex prírodných látok ako na papier, ktorého si bunky nášho tela môžu prevziať živé harmonické formy existovania na seba zušľachťovanie podporené biochemickým pôsobením prírodných látok, vďaka kvantovému previazaniu používať ideály osobnostných kvalít zdravia a krásy.

Srdcovo – cievny komplex

IMUNITA – eliminácia pandémií, zostava na podporu imunity pri vírusoch, baktériách a plesniach použitie aj pri koronavíruse

Účinná zostava proti Covid-19: MELATONÍN SPÁNOK + ANTI V prevyšuje účinnosť ivermektínu, dá sa s ním aj kombinovať.

ANTI V 100 tbl. Doplnok výživy na podporu zdravia a správneho fungovania imunitného systému.

Prípravok obsahuje najvyššie množstvo mimoriadne účinných látok, kde dominuje extrakt z badiánu (ktorý využívajú aj nové antivirotiká) extrakt z grepových jadier, kurkumín a ďalšie vzájomne synergicky mimoriadne dobre pôsobiace prírodné látky. Zvlášť účinné proti vírusom a patogénnym baktériám, plus kvantovo – informačné previazanie s osobnostnými kvalitami, ideálmi zdravia krásy a mladosti, pre ich prijímanie a rozvíjanie používanie vedomia, pre správne nastavenie sebavnímania. 

Prípravok užívať aj po odznení prvých príznakov ochorenia. Badián sa v prírodnom liečiteľstve používa pri prechladnutí, uľahčuje dýchanie a zabíja baktérie. Badián je bohatým zdrojom flavonoidov a polyfenolov, ktoré ničia patogénne kmene baktérií a majú tiež silné antimykotické vlastnosti.Obsahuje zlúčeninu nazývanú kyselina shikimová, ktorá, významne zvyšuje produkciu a aktivitu imunitných buniek.

Spánok Melatonín Insom

MELATONÍN INSOM je prírodný certifikovaný doplnok výživy na podporu zdravého spánku, na podporu správneho fungovania nervového a imunitného systému, je skvelým a zákazníkmi overeným komplexom zložiek, ktoré zaručujú jeho vysokú účinnosť.  Prípravok je vhodný pre navodenie zdravého spánku, má synchronizačné, imunostimulačné a antioxidačné účinky, pri poruchách spánku: účinne reguluje spánkové cykly, priaznivo ovplyvňuje krvný obeh, tlak, telesnú teplotu, metabolizmus cukrov, tukov a bielkovín, produkciu pohlavných hormónov, priebeh starnutia, významný pri nádorových ochoreniach.

Výsledky štatistík poukazujú na účinné pôsobenie proti koronavírusu (64% účinnosť)

MELATONÍN prispieva k zmierneniu subjektívnych pocitov únavy po dlhej ceste lietadlom do iného časového pásma (jet lag), k skráteniu času potrebného na zaspanie. Jeho kľúčovou úlohou je regulovať biorytmus spánku a bdenia. Melatonín je prirodzenou súčasťou v organizme a jeho hladina je závislá na striedaní svetla a tmy (svetelné žiarenie jeho tvorbu znižuje, tma naopak jeho tvorbu podporuje). Je jedným z najvýznamnejších spánkových regulátorov, avšak vekom sa postupne jeho tvorba znižuje, čo môže byť príčinou nedostatočného spánku.

Melatonín má silné antioxidačné účinky a významným spôsobom chráni pred chorobami srdca, rakovinou a očným zákalom. Dokáže totiž neutralizovať účinky stresu a podporovať imunitný systém, aj pri zvyšovaní odolnosti voči vírusom a baktériám. Označuje sa aj za hormón mladosti, keďže spomaľuje prirodzenú degeneráciu orgánov spôsobovanú voľnými radikálmi. 

Aloe vera mentol  DENTOREMIN


ALOE VERA
je využívaná na podporu zdravej pokožky, imunity a pre ochranu zdravia tráviaceho traktu.
Obsahuje najmä nasledovné živiny:

Na sviežu náladu (stav prebudenia), akčnosť a dynamiku, dezinfikuje a urýchľuje hojenie rán v ústnej dutine, pôsobí proti paradentóze, na priebežnú regeneráciu zubnej skloviny, pri hojení zapálených zubných nervov.

Proteíny (jednoduché bielkoviny), sú nevyhnutné pre všetky živé bytosti; sú potrebné pri tvorbe tkanív a energie

Vitamíny a minerálne látky – vitamín A, B1, B2, B6, B12, C, E , draslík, vápnik, horčík, sodík, mangán, meď, zinok, chróm, železo a ďalšie stopové prvky

Aminokyseliny – stavebné zložky bielkovín (v géle Aloe vera sa nachádza 20 z 22 aminokyselín a 7 z 8 esenciálnych aminokyselín)

Antrachinóny – analgetické, antibakteriálne, protiplesňové a virucídne účinky.

MENTOL  ktorý upokojuje a uvoľňuje hladkú svalovinu dýchacích ciest a napomáha voľnému dýchaniu.  

Podporné prípravky: pri opakovanej bolesti žalúdka, premnožení helikobaktera GASTRO OPTIMAL 100– € 13,80 pri tráviacich problémoch ENZÝM KOMPLEX 120 – € 16,00 Zloženie ANTI V – 5 mimoriadne účinných látok, kde dominuje extrakt z badiánu, ktorý využíva aj nové antivirotikum – extrakt z grepových jadier, kurkumín a ďalšie vzájomne synergicky mimoriadne dobre pôsobiace prírodné látky. Zvlášť účinné proti vírusom a patogénnym baktériám. Postup: 1. krok: zlikvidovať, oslabiť nebezpečné víry a baktérie v žalúdku a nečakať, pokiaľ sa z toho rozvinú žalúdočné vredy, črevná chrípka alebo nejaký iný vážny problém, poskytneme tak imunitnému systému potrebný priestor na mobilizáciu.

Náhodný oslabený vírus, baktéria tak môže poslužiť ako užitočná vakcína. 2. krok: v prípade premnoženého Helikobakteru obnoviť v žalúdku rovnováhu, ktorá nedovolí premnožovať sa helikobakteru, ktorý býva častou príčinou bolesti žalúdka a žalúdočných vredov – Gastrooptimal – sladovka, quercetin, aloe vera 3. krok: Ak zjete niečo, s čím si váš tráviaci trakt nevie poradiť použite Enzýmkomplex.

Zdravé srdce a cievy   

Zostava na jednorazové použitie v kritických situáciách

SRDCOVO – CIEVNY KOMPLEX – výživový doplnok pre zdravie srdca a cievSrdcovo cievny komplex

Zostava účinných látok a skúseností s regeneračným používaním vedomia a najnovšieho výskumu, ktorý v Čechách úspešne zaviedol do praxe Mudr. Erben.  

Na obnovenie priechodnosti, pružnosti a pevnosti ciev vychádza z novoobjaveného princípu pôsobenia lyzínu, prolínu, megasorbickej terapie a regulácie homocysteínu. Významne zvyšuje tvorbu kolagénu v tele, čím pôsobí regeneračne aj na kĺby,chrbticu a  pokožku. V študijnej skupine mala ohromné výsledky – cievy sa znova stali pružné, priechodné a krvný tlak klesol na normál  natrvalo, nie iba počas užívania. Takisto komplex  aminokyselín  sa  zapája do tvorby a využitia stavebných látok a  oxidu dusnatého – účinky objavené nositeľom Nobelovej ceny Dr. Ignarrom.

EINSTEIN ginko ginseng

Výživový doplnok na podporu pamäte a koncentrácie

Pre študentov, manažérov a iných duševne pracujúcich, pre zlepšenie schopnosti učenia sa a spomalenie procesu starnutia,zvýšenie tvorivosti – zlepšenie prepojenia medzi ľavou a pravou hemisférou. 

Pri bolestiach hrudníka a riziku infarktu 

Prípravok obsahuje pozorne pripravený komplex prírodných látok, z ktorých každá jedna má nezastupiteľné miesto a ich kombináciou sa dosahuje výborný výsledný efekt (Sibírsky Žeňšeň, Ginko, Gotu kola, DMAE…)

GABA + 

Doplnok výživy na podporu zdravia, správneho fungovania nervového systému a pre zdravý spokojný spánok.

GABA je aminokyselina, ktorá slúži ako inhibičný neurotransmiter v centrálnom nervovom systéme. Je používaná na podporu nervového systému a na zdravý a spokojný spánok. Všeobecne GABA pôsobí hlavne protistresovo, je vhodná ako potravinový doplnok za účelom uvoľnenia a relaxácie, stimuluje pozornosť a zvyšuje koncentráciu.

Napomáha pri znižovaní krvného tlaku a cholesterolu v krvi

Zabraňuje kŕčom a arytmii, relaxuje svalstvo

Zlepšuje krvný obeh a okysličenie mozgu, podporuje metabolizmus mozgových buniek

Môže pomôcť pri liečbe následkov mozgovej mŕtvice

Má vplyv na prirodzenú produkciu hormónov, najmä ľudského rastového hormónu (HGH). 

GABA podporuje hlboký spánok. Pomáha zastaviť myšlienky, ktoré vyvolávajú pocit úzkosti a znemožňujú spánok. Ďalší výskum potvrdil, že nedostatok GABA zabraňuje hlbokému spánku, ktorý obyčajne začína 45 minút po zaspaní. GABA podporuje alfa vlny v mozgu ktoré sa bežne vyskytujú, keď sa cítime uvoľnene. Pomáhajú odstrániť nežiadúce vplyvy beta vĺn, ktoré prevládajú, keď mozog je priveľmi „zaneprázdnený“. Otvára priestor pre vedomé lucídne snívanie rozvíjajúce kvalitatívny vzostup telesných a  osobnostných kvalít.

MUCUNA PRURIENS má vysoký obsah fytofarmák ako L-dopa (3-6 %), bielkovín (proteínov 25-30%) a ďalších fytochemických farmaceuticky aktívnych látok. Dopamín je neurotransmiter, ktorý podporuje prenos nervových impulzov.Má pozitívny vplyv na kognitívne funkcie na čele s pamäťou a sústredením.

ZLOŽENIE: GABA 500 mg, Mucuna pruriens 10 mg

Podporné prípravky: RESVERATROL 120 € 9,50,Q10+CLA 60 – 7,90 €, ENZÝM KOMPLEX120 – 16 €, pri kŕčových žilách VARIXOL 100 € 12,50 (má adstringentný efekt – listnatec tŕnitý a ďalšie látky). Súbežne pôsobiace prípravky: na zvýšenie hormonálnych hladín. Pri vyššom veku dochádza k zníženej tvorbe kolagénu, osteoporóze a problémom s prostatou: Hormonatur ženy/muži , Prsia extra/Natur STIM HGH.

Štítna Žľaza – zostava doplnkov na správne fungovanie štítnej žľazy

L-TYROZÍN, štítna žľaza, mozogL-TYROZÍN 100 tbl  € 11,80 je prírodný certifikovaný doplnok výživy na podporu zdravého fungovania štítnej žľazy, mozgu.

L- tyrozín je jedna z dvadsiatich aminokyselín, ktoré potrebujú bunky v tele k syntéze bielkovín. Používa sa na podporu zdravia a správneho fungovania štítnej žľazy a mozgu.                                

Kombinácia Tyrozínu a B vitamínov a niektorých ďalších látok ovplyvňuje funkciu štítnej žľazy, a tvorby euthyroxu, a tým aj zväčšovanie alebo zmenšovanie štítnej žľazy. L-Tyrozín je prekurzorom hormónu štítnej žlazy. Pri trvale zvýšenej ako fyzickej tak i psychickej aktivite v organizme dochádza k deficitu týchto neurotransmiterov, čo znižuje ako schopnosť koncentrácie, tak i celkovú výkonnosť a dostavujú sa stavy trvalej únavy. 

KELP 100 tbl.  € 9,50 je morská riasa bohatá na vitamíny, minerály a aminokyseliny, ako aj plnohodnotné bielkoviny. Je jedným z najvýznamnejších prírodných zdrojov jódu.Kelp, štítna žľaza, energia

KELP je certifikovaný doplnok výživy s prírodnou účinnou látkou Kelp, bohatou na jód, ktorý prispieva k správnej látkovej premene dôležitej na tvorbu energie, na podporu nervového systému, zdravej pokožky a na udržanie zdravia štítnej žľazy. Navyše jód, v morskej riase Kelp, je prítomný vo forme, ktorá je pre organizmus ľahko využiteľná.

KELP je morská riasa bohatá na vitamíny, minerály a aminokyseliny, ako aj plnohodnotné bielkoviny. Kelp obsahuje až 70 rôznych minerálov a stopových prvkov, enzýmov, rastových hormónov, vitamínov a proteínov – viac minerálov a proteínov ako akákoľvek iná potrava. Obzvlášť je bohatý na vitamíny B, ktoré sú nevyhnutné pre metabolizmus tukov a bielkovín.

Diabetes – cukrovka 

Rýchla redukcia cukru v krvi a zvýšenie vnímavosti buniek na inzulín, na podporu tvorby Langerhansových ostrovčekov

Anti D 100 tbl – na udržanie zdravej hladiny cukru v krvi, pri ochrane zdravia slinivky brušnej a na podporu správneho metabolizmu cukrov, komplex vybraných prírodných extraktov ako Gymnema, škoricovník, zelený čajanti d, diabetes, cukrovka

Diabetes mellitus (cukrovka) je ochorenie, pri ktorom je v krvi zvýšená hladina cukru. Hladina cukru je kontrolovaná hormónom inzulínom. Pri nedostatočnej tvorbe inzulínu v pankrease sa zvyšuje hladina cukru v krvi. Nadbytočný cukor sa vyplavuje z tela močom, pričom na seba viaže vodu. Prvým príznakom zvýšenej hladiny cukru je nadmerné pitie vody, únava, slabosť, poruchy videnia.

GYMNEMA SYLVESTRE je popínavá rastlina už vyše 2 000 rokov využívaná pre ochranu zdravia slinivky brušnej a napomáha k správnemu metabolizmu cukru. Znižuje chuť na sladké.

ŠKORICOVNÍK ČÍNSKY je využívaný na udržanie zdravej hladiny cukru v krvi, znižuje necitlivosť buniek na inzulín v tele 

Pôsobí aj antioxidačne, prehrieva organizmus, podporuje trávenie, pomáha pri žalúdočných nevoľnostiach a pri cestovaní. Vďaka svojim antibakteriálnym účinkom pomáha pri infekciách a posilňovaní imunitného systému.

Kyselina alfalipoová podporuje účinok inzulínu tým, že chráni inzulínové receptory pred poškodením voľnými radikálmi

Podporné prípravky: Srdcovo-cievny komplex, Hormonatur ženy/muži  /nad 45 rokov/, Enzým komplex, Gastrooptimal, Stop Š FO-TI, Yucca+, Glukán IP6

C-60 ŠUNGIT

Dezinfikuje a čistí vodu, absorbuje a odstraňuje z vody ťažké kovy, železité prísady, organické zlúčeniny, mikróby

Obohacuje vodu stopovými prvkami, mení jej energeticko-informačné štruktúru, nabíja ju a aktivuje

Efektívne pohlcuje elektromagnetické žiarenie, neutralizuje patogénne vplyvy, harmonizuje prostredie, zlepšuje mikroklímu, dodáva silu a energiu

Vďaka svojim absorpčným, katalytickým a baktericídnym schopnostiam šungit čistí vodu takmer od všetkých organických prímesí vrátane ropných produktov a zlúčenín obsahujúcich chlór, dusičnany a amoniak; od mnohých kovov a nekovov; ničí vibriá cholery, streptokoky, iné baktérie a mikroorganizmy;

Mení energeticko-informačnú štruktúru vody; obohacuje vodu stopovými prvkami dôležitými pre organizmus. Používateľa nabíja energiou, aktivuje, pomáha pri liečení alergií, cukrovke, gastritídach, chorobách žalúdka, pečene, obličiek a iných.

Využíva sa na kloktanie, vyplachovanie úst a nosa pri angínach, paradentóze a nádche. Šungitová voda obnovuje mladosť a krásu pleti. Každodenným umývaním sa zvyšuje elasticita a tonus pleti, miznú drobné vrásky, šúpanie pokožky, opuchy, zápaly kože, urýchľuje regeneráciu tkanív.

Hormonálne hladiny:

HORMONATUR ŽENY/HORMONATUR MUŽI– € 9,80 pri poklese hladiny estrogénu / testosterónu nad 45 rokov a pri prechode – návaly. Komplex rastlinných extraktov, Hormonatur ženy sa dá úspešne použiť na zvýšenie pohodlia počas menštruácie a na obdobie menopauzy. Podporné prípravky: STABILHAIR 100 – € 9,80 proti nadmernému vypadávaniu vlasov a zlepšenie ich kvality L – TYROZÍN 100 – € 11,80 a KELP 100 – € 9,50 – vyladenie funkcie štítnej žľazy ANTI D 100 – € 13,80 na podporu tvorby inzulínu STÉVIA 15 g – € 7,20. Keď hormonálne hladiny poklesnú, zrýchli sa starnutie (príznaky: osteoporóza, prostata). Zo skúsenosti je dobré doplniť rastlinné hormóny, čím sa zároveň znižuje riziko vzniku onkologických ochorení. Druhou dôležitou vecou, ktorá tiež vstupuje do nášho života je sladidlo STÉVIA. Má účinky, ktoré organizmus skôr posúvajú v akejsi rovnováhe oproti cukru, ktoré ho oň pripravia a spôsobujú prekyslenie. Stévia to nerobí a dá sa použiť aj na vyladenie dobrej chuti kávy

Regenerácia kĺbov, šliach a chrbtice:

MOBIL + 120 – € 13,00 obnova kĺbových lôžok KYSELINA HYALURÓNOVÁ 100 – € 14,80 (aj pri alergii) KOLAGÉN 160 – € 9,50 pre kĺby aj pokožku. Podporné prípravky: Vitamín D3 Súbežné pôsobiace prípravky: C Komplexzvýšené dávkovanie na aktívnu tvorbu kolagénu , GABA a Enzýmkomplex– pri opuchoch kĺbov, a pri dne Základný prípravok MOBIL + pre účely kĺbov a chrbtice, ktorého zložky /chondroitín, glukosamín, MSM/ sú rozhodujúcim stavebným materiálom pre obnovu kĺbových lôžok. Dá sa spojiť so zostavou pre srdce a cievy, ktorá jej účinok podporí. Pri použití všetkých troch prípravkov už po 2 týždňoch, zo skúseností, ktoré sme nazbierali, zistíte, že kĺby prestávajú bolieť. Kyselina hyaluronová sa dá aplikovať aj na regeneráciu sliznice nosohltanu a zlepšenie stavu pokožky.

Umenie, poznania, predmety reagujúce na stav, kvalitu vedomia a umelecké prostriedky pre seba zušľachťovanie svojho okolia spolu otvárajú dostatočný priestor pre plné zapojenie nás spolu celou armádou, pozitívne orientovaných foriem života pri tvorivom skladaní toho najlepšieho a vznikanie svojho príbehu aj príbehu prostredia, ktoré dotvárame svojím originálnym prístupom k novým kvalitám života a pocitu šťastia, hoci z toho, že sme užitočný pre seba a krajší svet naraz. Skutočnosť, že rozvoj celej našej biosféry je neustále podporovaný ohromným množstvom foriem života, ktorých pôsobenie možno pozorovať tak v prírode, ako vo farmácii a integrálnej medicíne ako na týchto témach pracujú zástupy výskumníkov, avšak v rámci celej prírody je nesmierne množstvo vyspelých foriem života, ktoré na rôznych úrovniach neustále zdokonaľujú odolnosť celej biosféry a hlavne jej vrchol človeka proti invazívnym formám života, ako sú vírusy vrátane koronavírusu, baktérie a iné parazitujúce formy života. Tieto látky nemajú len biochemický vplyv ale zároveň sú nositeľmi energoinformačnej formy života, ktoré ovplyvňuje kvantové častice, z ktorých telo pozostáva na základnej úrovni a tie sa premietajú do kvality imunity. Podobne ako obrazy, texty piesní, filmy, romantické príbehy slúžiace na nastavenie vedomia pre priebežné prijímanie nových osobnostných kvalít, ich integrovanie do štruktúry osobnosti a rozvíjanie schopnosti tvoriť svoju realitu inšpirovanú vyspelými formami života, tak tieto kvality a schopnosti môžeme prijímať aj cez extrakty prírodných účinných látok vďaka pokroku vo farmácii a schopnosti extrahovať tie najpozoruhodnejšie vytvárajúce podmienky pre trvalú zmenu kvality zdravia na úrovni vedomia. Uplatňované sú aj vlastnosti vyspelých foriem života a ich začleňovanie do štruktúry osobnosti ako svojich nových vlastností, čo rozširuje priestor a kvalitné existencie..

V tvorbe autora je prijímanie a rozvíjanie šťastných riešení podstatou nového prúdu v umení žitia. Prepájanie prítomnosti s ideálmi, obohatenie prostredia o inšpiráciu a poznanie, jeho premenu na príjemné, akčné, ktoré unáša k vybraným ideálom. Kompletná inšpirácia v umení schopnosti oddychovky prostredí a prostriedkami otvára priestor pre vzostupov po úrovniach činov, ktoré sa stávajú priestorom, príležitosťami pre objavovanie a zhmotňovanie šťastných riešení. Činy sa tak stávajú dopravným prostriedkom, ktorý spoľahlivo unáša k ideálom, ktoré sme práve prijali svojím slobodným vedomím spolu s rozhodnutím ich žiť ako svoju originálnu súčasť, poskladanú z toho najlepšieho zo všetkých foriem života v ktorejkoľvek dimenzii, žijúcu nonstop, voľné prúdenie šťastných riešení pri cestovaní po osobnostných kvalitách svojho bytia v činoch. Otvorenie vstupu šťastných riešení dosahovaných vyspelými formami života na všetkých úrovniach každodennej tvorivej činnosti, nových riešení umožňujúcich odložiť utrpenie ako vynucovací prostriedok získavania skúseností, nahradenie radosťou z rozširovania priestoru, esencie a kvality života. Prúd umenia života otvára práve širokú bránu pre originálne vyberanie a skladanie pozoruhodnosti, ktoré generujú vyspelé bytosti univerza a výnimoční ľudia. Otvorenosť šťastnými riešeniam reprezentujú formy života starajúce sa o súzvuk medzi vyspelými bytosťami a cestovateľmi k ideálom.

Zhrnutie možnosti plynúcej z novej kvality života, ktorú prináša tento nový prúd umenia sebapoznávania a vzdelávania prostredníctvom živého umenia a súčasného nového poznania.

  • Odbremenenie od utrpenia chorobami, pandémiami uplatnenými ako príležitosť pre rozvoj nových schopností – zníženie nákladov v zdravotníctve.
  • Rast osobnostných kvalít –zníženie nákladov na bezpečnosť, otvárajú priestor pre trvalý mier…/
  • Zvýšenie úspešnosti pri tvorivých činnostiach a odbremenenie súčasnej a nasledujúcich generácií od enormného rozsahu prác pri budovaní a udržiavaní nadmernej infraštruktúry po prenesení dopravy do vzduchu.
  • Zníženie daňového zaťaženia.
  • Nové poznanie položené do umenia rozširuje prirodzený priestor existovania užívateľov, stáva sa ich súčasťou, zjednocuje.
  • Možnosť ušetrené prostriedky investovať na akceleráciu rozvoja kvality života spoločnosti podporujúcej umelcov, médiá a vedeckých inštitúcií prispievajúcich k zvyšovaniu kvality života.

tachyon technology logo

TACHYON TECHNOLOGY pharm., spol. s r.o. je projekt, ktorý stojí na 40-ročnom výskume. Tento výskum sa zaoberá aj skúmaním kombinácie bio-informačného ošetrenia, tachyonizácie na dosiahnutie optimálneho efektu pri využití za maximálneho povoleného zastúpenia prírodných účinných látok. Súčasťou projektu je aj výroba prírodných certifikovaných doplnkov výživy už od roku 1989. Od tohto obdobia si spoločnosť získala širokú bázu verných zákazníkov. Aj vďaka prípravkom najvyššej kvality a ich overeným účinkom sa TACHYON teší neustále narastajúcemu portfóliu spokojných a verných klientov.

Tachyon Technology pharm. preto, lebo našim cieľom je spojiť v prípravkoch silu prírodných látok pri uplatňovaní ich maximálneho dávkovania s prebudením vnútornej sily byť zdravý, krásny a naplnený harmóniou.

Tachyonizácia je kvantové bioinformačné ošetrenie, ktoré sa obvykle popisuje ako živá genetická informácia na kvantovej úrovni naviazaná na hmotu tabliet alebo amuletov, odkiaľ ju bunky, podvedomie a informačné pole organizmu dokážu prijímať, vylaďovať svoje funkcie a uplatňovať pri vytváraní ideálu krásy a zdravia.

Tachyon Technology je značka kvality pre prírodné doplnky výživy a vitamíny s najširším sortimentom na našom trhu za veľmi výhodné ceny.

Komplexný postup pri používaní prostriedkov Tachyonnatur pre rozvíjanie osobnostných kvalít, zdravia, krásy a mladosti.

Prostriedky Tachyon zahŕňajú kvantový genetický kód sebaidentifikovania s ideálmi lásky múdrosti krásy a šťastných riešení celku. Používaniu inteligentných foriem života priebežne integrujúcich ideály osobnostných kvalít, krásy mladosti a zdravia na správnu funkciu tela, rozvíjanie osobnostných kvalít používanie individuálneho vedomia na  kvantovej úrovni . A na zaujatie Jednoty s vedomím celku. Slúžia pri zaujatí vedomej tvorivej existencie, spontánnom získavaní skúseností, pri tvorení a materializovaní svojej reality v hmote používaní prostriedkov a energie celku, podporovaný celkom. 

Kvantové previazanie s ideálom integrujúcim osobnostné kvality:

  • vďačné originálne tvorenie ideálu lásky, zdravia, krásy, pránického vyživovania a vedomé vnímanie šťastných riešení
  • používanie vedomia na kvantovej úrovni k tvoreniu svojej reality
  • komplexné uplatňovanie všetkých zmyslov, používanie pozitívne pôsobiacich emócií
  • vďačné prijímanie a rozvíjanie foriem života zjednocujúcich existovanie v individuálnom tvorením celku a materializovanie ideálov zjednocujúcich pôsobenie prírody (prírodných látok) a tvorivého vedomia človeka ako jej vrcholného zástupcu vo vzťahoch k celku

Všetky prostriedky Tachyon využívajú kvantovú previazanosť, kvantové genetické kódy foriem života zameraných na prijímanie a rozvíjanie ideálu osobnostných kvalít, zdravia, krásy a mladosti v jednote s harmonickým vývojom celku – universa. Vďaka kvantovej previazanosti sa do kvality existencie premieta polarita v podobe predstáv mužov a žien o vnútornej a telesnej kráse, duševnej kráse, mladosti a kondícii. Stúpa tak polarita a akčnosť vzájomného seba pestovania, nahradenie udalostí starnutia udalosťami z cestovania a k ideálom osobnostných kvalít, krásy, mladosti a zdravia nezávisle na kalendárnom veku. Postup: Seba identifikovanie, sebauvedomenie vo vzťahu k celku, ukážka:

“Som originálny tvorivý život celku, žijem, rozvíjam a zhmotňujem kvalitu vedomého bytia celku všetkými prostriedkami, všetkou energiou celku, tak mi celok pomáhaj, ďakujem. Tu a teraz žijem, rozvíjam a zhmotňujem ideál tvorivého vedomého života, žijem v novej realite existovania v optimálnom veku hojne pránicky vyživovaný. Používam voľnú energie pri všetkých činnostiach, vylučenie manipulujúcich a invazívnych foriem života všetkými prostriedkami celku a všetkou energiou celku, tak mi celok pomáhaj, ďakujem.”

ČO TU A TERAZ ROBÍM:  vzhliadam sa v prijímaní, rozvíjaní, používaní zušľachťujúcich foriem života, multidimenzionálnych zložiek mojej osobnosti: Forma životavďačne prijímajúca rozvíjajúca materializujúca a žijúca ideál osobnostných kvalít, krásy, mladosti, zdravia a pránického vyživovania. Forma životavďačne prijímajúca, rozvíjajúca ideál prúdenia energie slnka, planéty, voľnej energie univerza jej žitie a používanie na materializovanie ideálov a pri všetkých aktivitách ako základný prostriedok tvorenia reality (vylúčenie, elimináciu invazívnych foriem života, vírusy – coronavirus, patogénne baktérie parazitov, vylúčenie invazívnych ľudí a foriem života poškodzujúcich prírodu, obmedzujúcich základné právo na slobodný rozvoj). Forma života – manažér existencie prehlbovanie Jednoty s celkom a intuitívne vzhliadanie sa vo forme života univerza otvárajúcich priestor pre tvorenie našej vlastnej originálnej reality, používanie prostriedkov a energie celku, s vďakou prijímajúca a rozvíjajúca kvality všetkých manažérov sveta pre tvorenie ideálnej reality existovania v najvyšších uskutočnených ideáloch, ich používanie pri utváraní osobnostných kvalít, materializovanie ideálov zdravia, krásy uskutočňovaných v činoch v každom okamihu prítomnosti. Odloženie časovej slučky točenie sa v rovnakých chybách. Použitie jednotlivých prostriedkov Tachyon na vytvorenie vhodných podmienok. Používanie zmyslov a vnemov: Prostriedky na zmenu prostredia pre unášanie k ideálnym stavom a kvalitám vedomia (obrazy, interiérové prvky fixujúce v prostredí rozmer radosti, lásky, energie, kvantovo previazané na ideál celku, uprednostňujú prúdenie pozitívnych emócií, spomienok a myšlienkových vzorov pre existenciu na úrovni vedomia celku v prítomnosti).

 Prístup:

Šťastné riešenia všetkými prostriedkami celku, všetkou energiou celku, vzhliadam sa v činnosti, zložky svojho vedomia jeho 1. dvojníka vo vďačnom prijímaní ideálov osobnostných a telesných kvalít, ich rozvíjaní a materializovaní /mladosť, zdravie, krása…/ Vzhliadam sa vo svojej 2. zložke vedomia/ dvojníkovi nepretržite sa starajúcej o zásobovanie energiou univerza slnka, planéty a čisté bezpečné prostredie. Priebežne vylučuje a eliminuje invazívne formy života. Vírusy vrátane koronavírusu, baktérie, parazity, invazívny hmyz, invazívne rastliny a invazívnych ľudí obmedzujúcich moje základné právo na slobodný osobnostný rozvoj. Vzhliadam v činnosti 3. zložky vedomia/ dvojníka manažéra, starajúceho sa o nastúpenie do najvyšších dosiahnutých úrovní vedomia a telesnej kondície mnou a inými výnimočnými bytosťami v ktoromkoľvek čase. Neustále manažuje moje existovanie k vďačnému prijímani, rozvíjaniu, materializovaniu a používaniu ideálov možností spontánneho zaujatia stavov vedomia: Spievanie. Zaujímanie stavov bytia v jednote s celkom a stavov vedomia pre šťastné realizovanie činností. Inšpirácia poznaním v textoch piesní kvantovo – energo informačne previazaných s ideálom bytia na rozvibrovanie buniek v procese materializácie ideálu reality pri spievaní. Prijímanie videním, žitie, používanie rozmeru kvality živej radosti, lásky, tvorivosti, harmónie, múdrosti zachytenej v interiérových prvkoch kvantovo previazaných so živými ideálmi cez bránu zraku a následným vyladením emócií a pocitov. Stotožnenie sa s dielami v exteriéri a cez ich veľkosť a pestrosť vzhliadanie sa v materializovaní ideálu fyzického existovania (obloha denná, nočná, mesiac, diela ľudskej tvorivosti, pekné stavby…) celá mohutnosť, pestrosť celku sa tak v procese seba tvorenia naplno prejavuje.

Prostriedky na zmenu prostredia prostredníctvom zraku, na vyladenie činností vedomia v prospech pozitívnych emócií vylaďujúcich a očisťujúcich podvedomie, zamerané na pestovanie osobnostných kvalít, ideálov zdravia, krásy a mladosti. Výber interiérových prvkov: obrazy, plátna, abstraktne maľované dosky, dosky alebo plátna na stôl meniace náladu počas pracovných činností. Dvere ako kinetický art prvok meniaci nálady, stavy vedomia v spojitosti s pohybovými aktivitami v pracovnom priestore.Výber vhodnej kombinácie prírodných látok vhodného doplnku výživy, ktorým príroda podporuje nás ako svojho vyslanca k celku pri užívaní uplatňujeme kvantovú previazanosť s ideálom krásy, kde tableta je jej nosičom a bunky si ju vo svojom medzibunečnom vodnom prostredí ľahko čítajú a spájajú s ideálom a podporou prírodných látok na jeho materializovanie.

VÝSKUM, VÝVOJ, INOVÁCIE

Spoločnosť Tachyon Technology pharm sa viac než 30 rokov zaoberá výskumom a prípravou vzdelávania formou komplexného prístupu obsahujúceho Prostredie, Výber informácii, Výživu – výber doplnkov výživy pre vyladenie tela a mentálnych funkcií, Výber umenia dotvárať emočnú inteligenciu, architektúru seba a formovať harmonickú, šťastnú, nezadržateľnú osobnosť.

Jedným z kľúčových prvkov rastúcej kvality je práve inovácia. Vo výrobkoch Tachyon Technology pharm sú preto uplatnené najnovšie poznatky z celého sveta v oblasti výživových doplnkov, skúsenosti lekárov, liečiteľov i pacientov. Spolupracujeme s domácimi i zahraničnými vedeckými inštitúciami a organizáciami zameranými na prevenciu a podporu liečby ochorení.Inovácie výskum doplnky výživy

Zameriavame sa na komplexné prípravky kvôli dosiahnutiu dobrého trvalého výsledku pri starostlivosti o zdravie, napr. synergický efekt komplexnosti v doplnkoch výživy Tachyon Technology niekoľkonásobne zvyšuje účinnosť základných prírodných látok (Vitamín C – správny obsah rôznych druhov rastlín bioflavonoidov, dokáže až 100 násobne zvýšiť účinok samotného vitamínu C, ktorý prispieva k ochrane zdravia srdca a ciev, doplňuje kolagén, a používa sa pri onkologických ochoreniach, kde sa ako doplnková látka používa tiež lyzín).

Zároveň sa zaoberáme výskumom a zhromažďovaním vedeckých i praktických poznatkov z oblasti liečiteľstva a možnostiach odstraňovania chronických ochorení a vylepšovania vzhľadu.

VÍZIA

Dnes stále viac a viac ľudí znovu objavuje návrat k prírode a prírodným zdrojom, ktoré v sebe skrývajú nesmiernu silu. V spojení s vlastnou tvorivou mysľou máme k dispozícii úžasnú zbraň na tvorenie vlastného života a zdravia. Preberáme zodpovednosť za svoje činy a za svoje zdravie, vďaka čomu ho dokážeme úžasne a účinne formovať.

Ak je telo zanedbané, treba mu istý čas venovať náležitú pozornosť a doplniť práve to, čo mu dlhé obdobie chýbalo. Prírodné výživové doplnky môžu na tejto ceste za zdravím výrazne zlepšiť zdravotný stav a my sme veľmi radi, keď vidíme u každého jedného zákazníka pozitívne odozvy a tešíme sa vyliečeniu každej jednej choroby.

Teší nás, že sa môžeme podieľať na udržiavaní a prinavrátení zdravia a telesnej aj duševnej pohody a vitality. Preto šírime poznanie nielen o prírodných výživových doplnkoch, ale aj o kvantovom vedomí, pránickej energii, pránickej výžive, osobnostnom rozvoji, umení a tvorbe radostného harmonického prostredia.

KOMPLEX 4 PRVKOV

Na našom e-shope môžete okrem PRÍRODNÝCH DOPLNKOCH VÝŽIVY spoločnosti Tachyon Technology pharm. spol. s.r.o. nájsť taktiež ABSTRAKTNÉ UMENIE, KNIHY a PROSTREDIE.

Určite sa pýtate prečo sú tieto, možno na prvý pohľad nijako nesúvisiace prvky, súčasťou jednej stránky. Náš tím sa zameriava na zdravé telo, myseľ a šťastné harmonické bytie ako celok. Skúmame prvky, činitele, ktoré na nás počas nášho každodenného života vplývajú a zároveň sa snažíme vypátrať, čo by malo byť tou najvýznamnejšou súčasťou nás všetkých. Všetky tieto 4 prvky významným spôsobom vplývajú na nás aj naše okolie, na náladu, zdravie, radosť aj vzťahy. Preto prinášame miesto, v ktorom sa stretajú do jedného celku.

V našej práci budeme pokračovať zostavovaním ďalších výrobkov, ktoré svojimi špecifickými vlastnosťami pomôžu pri podpore liečby zdravotných a estetických problémov. Ako aj vo výskume a zdieľaní výsledkov výskumu v oblasti osobnostného rozvoja, abstraktného umenia, či kvantového vedomia.

Motýlí dom vám počas pobytu ako bonus poskytuje:     

Motiváciu a prostriedky pre budovanie osobných kvalít,
krásy mladosti a zdravia, pre používanie vedomia ako nadstavby
mysle riadiacej emócie a pocity, využívajúce intuíciu a tvorivosť
na rozvoj osobných kvalít, vytváranie nových archetypov správania v podvedomí.

Informácie a prostriedky pre Top zdravie a krásu

Výber 100 najdôležitejších kombinácií prírodných rastlinných extraktov, minerálov, enzýmov a aminokyselín, prírodných látok vytváraných biosférou počas celého vývoja ľudstva, na podporu najvyspelejšej formy života človeka, pre efektívne zastupovanie biosféry, pre optimálny vývoj fyzických a duševných schopností.

Využitie kvantového informačného previazania s ideálom krásy, mladosti a zdravia dosiahnutým najlepšími z najlepších. Možnosť materializovať si kvalitu, ktorú už v súčasnosti používajú. Použitie homeopatického prípravku a vône (srdiečka so sprejom), ktorých je Motýlí dom (Tachyon Technology Pharm) výrobcom a uskutočňuje aktívny výskum a špeciálnu výrobu s kvantovým informačným ošetrením už viac než 30 rokov v spolupráci s významnými terapeutmi a lekármi alternatívnej medicíny a rozvoja osobných kvalít. Možnosť zvýhodneného získania doplnkov pre ubytovaných sú súčasťou komplexu vhodných podmienok a prostredia pre objavovanie nových kvalít života umením a vedou o sebazdokonaľovaní.

Bezplatné semináre, poznávacie spoločenské stretnutia na zoznámenie sa s novými ľuďmi, vedeckými poznatkami, vybraným umením zameranými na používanie kvantového vedomia a k rozvíjaniu osobnostných kvalít, používanie jeho úchvatných vlastností pri tvorení nových šťastných osobných príbehov; potrebné potvrdiť si rezerváciu a čas konania na recepcii.

Možnosť objednať si vyhotovenie aktívnych interiérových prostriedkov na mieru podporujúcich formovanie osobnej geniality (vyladenie prostredia interiéru – doska prac. stola, bytu, obrazu, dverí, posteľného čela, úprava dominantnej steny – s veľkoplošným obrazom na plátne; jednoduchá inštalácia: nalepenie, trvalá náhrada maľovania a vyrovnávania steny.

Poskytujeme výber kníh na požičanie (prípadné zakúpenie) pre rozširovanie poznania, pre utváranie podmienok, vhodného prostredia na spontánny rozvoj vedomia a osobných kvalít zapojením zmyslov.

Vystavujeme Certifikát výnimočných predpokladov, ktorý sa vydáva na základe typologických osobnostných charakteristík po vyhodnotení komisie pod dohľadom uznávaného lektora.

VIAC INFO NA RECEPCII HOTELA

Všetkým našim klientom ďakujeme za prejavenú dôveru, prajeme spokojnosť a veľa zdravia!

RIEŠENIE PRE DEFINITÍVNE UKONČENIE PANDÉMIE

Definitívne riešenie Covid-u 19 a podobných ďalších budúcich pandémií. Nové poznatky kvantovej fyziky, sila prírody a schopnosti umenia priblížiť používanie vedomia vo vlastný prospech tak, aby vedomie bolo tým, čo nás vnáša do tých správnych destinácií, zdravia, krásy, pekných osobnostných kvalít, dovoľuje využiť pandémiu Covid-u na ozdravenie spoločnosti vo všetkých smeroch a tiež vymanenie sa zo špirály neustále stúpajúcich nákladov na plnohodnotný život. Kvantová fyzika jednoznačne potvrdila, že vedomím si tvoríme vlastnú realitu, že kvantové častice, z ktorých pozostáva každý jeden atóm nášho tela rešpektujú naše vedomie a nastavujú našu fyzickú kondíciu na takú úroveň, aká je schopná odolať akémukoľvek invazívnemu druhu – či už sú to vírusy, baktérie, plesne a podieľať sa na tvorení ideálov zdravia, krásy, vnútornej harmónie a podobne. Tvorenie osobnostných kvalít ako príjemné, vzrušujúce naplnenie. V priestore všetkých činností, ktoré vykonávame a ktoré keď robíme tvorivo, zároveň pretvárajú nás. Sila prírody je druhou zložkou, aj keď sa zdá, že kvety kvitnú len tak, akoby náhodou tak pozoruhodne, vôbec to nie je náhoda. Príroda ako živý organizmus na tom tvrdo pracuje v každej minúte, na každej lúke, 5000 drobných laboratórií, v ktorej vznikajú nové a nové formy života s novými vlastnosťami, nové a nové látky blokujúce invazívne formy života, umožňujúce vytvárať prirodzenú rovnováhu v prúdení života k novým kvalitám. Útoky týchto vírusov, baktérií, plesní a iných invazívnych foriem života Bežia neustále v celej prírode a príroda na základe tohto pozoruhodného boja generuje, vytvára účinné látky, ktoré vírusy, baktérie, plesne oslabujú do tej miery, že vlastná imunita živých organizmov si vie s nimi poradiť. Že už nie sú nim ohrozené a to je prirodzené riešenie pre dnešnú pandémiu. Súbor zvlášť účinných prírodných látok vytváraných a v prírode neustále zdokonaľovaných, eliminujúcich, oslabujúcich, vylučujúcich invazívne formy života ako sú Covid 19, chrípkové vírusy, ale aj veľa ďalších invazívnych foriem, ktoré ohrozujú človeka v jeho slobodnom rozvíjaní osobnostných kvalít. A potom je tu samozrejme celý rad podporných vecí ako sú D3 vitamín, ktoré zase naopak stimulujú tvorbu enzýmov a množstvo regeneračných procesov, smerujú k svojím ideálom. Preto jedno zo základných východísk z pandémie je použiť extrakty, koncentráty prírodných látok, ktoré príroda neustále zdokonaľuje, obnovuje a poskytuje, ich optimálnu zostavu. Aj na Slovensku je niekoľko výrobcov, ktorí poskladali zostavu tých najdôležitejších prírodných látok, extraktov prírodných látok, ktoré dokážu efektívne oslabiť, znefunkčniť, pribrzdiť, blokovať delenie vírusov ako je Covid 19. A to je tá príležitosť pre rozvoj nášho vedomia, keď prijmeme tú skutočnosť, že tú realitu tvoríme my z veľkej miery a náš imunitný systém má dostatočný čas na to, aby vyvinul všetky potrebné protilátky a stal sa imúnnym voči týmto druhom vírusov nadobudol prirodzenú imunitu dlhodobú a efektívnu. A keď sa vyskytne aj nový vír, nová verzia, vždy ju týmito prírodnými látkami možno utlmiť do tej miery, že jej delenie neohrozí kvalitu nášho zdravia nijako podstatne, lebo už pri prvnom príznaku stačí použiť tieto prírodné látky na oslabenie vírusu. A na vakcináciu tak ako ju poznáme, keď bola objavená. Keď bolo zistené, že oslabené vírusy nefunkčné delenia môžu zachrániť tisíce detí. To, čo kedysi podnietilo rozvinutie očkovania u detí pred chorobami, na ktoré zomierali celé generácie. Od tuberkulózy počnúc cez ovčie kiahne, cez veľa rôznych iných vecí. To, že neskôr sa to stalo predmetom biznisu. To, že niekto zanedbal oslabenie vírusov na obrnu a občas sa stalo, že dieťa po očkovaní obrnu dostalo je to, že úplne bezpečné sú prírodné látky, ktoré to vedia utlmiť, ale samé nie sú nositeľom vírusov. Iba oslabia vírusy, ktoré už sme obdržali, nechtiac, náhodou, možno nedôslednosťou, zníženou hygienou, akokoľvek. Ale vraciame sa naspäť do detského obdobia, keď sa dieťa hrá v piesku a buduje si imunitu, vďaka tomu, že nedodržuje absolútnu sterilitu. Takže aj náhodný prenos Covid-u 19 môže byť vďaka prírodným látkam, ktoré utlmia jeho schopnosť deliť sa na agresivitu vo vzťahu k prenikaniu cez bunečnú membránu, na to aby náš imunitný systém si vybudoval prirodzene svoju imunitu a aby kvalita nášho zdravia nebola závislá len na tom, ako to za nás odpracujú lekári, vláda, nemocnice, ale ako my sami používame to racionálne, čo nám príroda vytvorila, ponúkla, čo nám šikovní farmaceuti vyextrahovali a analýzami overili účinnosť proti vírusom a baktériám tých základných prírodných látok, ktoré túto učinnosť jednoznačne dosahujú. Ale oproti liekom majú jednu nesmiernu výhodu. Nedajú sa patentovať a preto sú cenovo dostupné pre každého. Nemajú zďaleka také množstvo nežiadúcich účinkov ako majú lieky vyvinuté cielene človekom pri jeho chybovosti a môžu teda nimi disponovať priamo ľudia, ktorí si ich z vlastného záujmu, na vlastné náklady za pár eur dokážu zakúpiť (v prípade pozitívneho testu na Covid-19 ho môžu obdržať zdarma na testovacom mieste) práve od tých firiem, ktoré sú orientované na tento humanitárny prístup ako je aj Tachyon Technology Pharm s r. o., kde tieto prípravky možno získať za minimálnu cenu a trvale vyriešiť problémy. Konkrétne firma Tachyon Technology Pharm s r. o. ponúka ktorejkoľvek firme na svete celé svoje know-how bezplatne, aby ho uplatnila, aby pandémia skončila.

ANTI V

Doplnok výživy na podporu zdravia a správneho fungovania imunitného systému


Prípravok obsahuje najvyššie množstvo mimoriadne účinných látok, kde dominuje extrakt z badiánu (ktorý využívajú aj nové antivirotiká) extrakt z grepových jadier, kurkumín a ďalšie vzájomne synergicky mimoriadne dobre pôsobiace prírodné látky. Zvlášť účinné proti vírusom a patogénnym baktériám, plus kvantovo – informačné previazanie s osobnostnými kvalitami, ideálmi zdravia krásy a mladosti, pre ich prijímanie a rozvíjanie používanie vedomia, pre správne nastavenie sebavnímania.

Badián sa v prírodnom liečiteľstve používa pri prechladnutí, uľahčuje dýchanie a zabíja baktérie. Badián je bohatým zdrojom flavonoidov a polyfenolov, ktoré ničia patogénne kmene baktérií a majú tiež silné antimykotické vlastnosti. Obsahuje zlúčeninu nazývanú kyselina šikimová, ktorá, významne zvyšuje produkciu a aktivitu imunitných buniek.

Oregano má pozitívny vplyv na naše zdravie vďaka látke carvacrol, ktorý je preukázateľne veľmi silným prírodným antibiotikom, pôsobiacim predovšetkým na bakteriálne kmene odolné voči klasickým syntetickým antibiotikám. Pôsobí ako silná látka proti plesniam – kožným aj proti plesniam v potravinách, spôsobujúcim tráviace ťažkosti. Je zároveň jedným z najsilnejších antioxidantov a má preukázateľný účinok na potlačenie mikroorganizmu Helicobacter pylori, ktorý sa podieľa na vzniku žalúdočných vredov. Je to účinné prírodné antibiotikum použiteľné na kožné a slizničné infekcie.

Kurkumín zlepšuje trávenie tým, že podporuje žalúdočnú činnosť, činnosť pečene a žlčníka. Užíva sa pri vírusových ochoreniach a bakteriálnych infekciách.

Zinok likviduje vírusy a baktérie, tento efekt dokazujú mnohé výsledky. Zinkové masti sa osvedčili v liečbe a prevencii kožných ochorení (kútiky, herpes), užívanie zinkových tabliet znižuje pravdepodobnosť infekcie horných dýchacích ciest. Extrakt z grepových jadier: Niekoľko renomovaných inštitútov (Pasteur Institut, Institut fur Mikro ekologie a ďalšie) odhalili nečakané spektrum účinkov. Ukázalo sa, že extrakt z jadierok grepu ničí vírusy, baktérie, kvasinky, plesne a parazity.

Upravené zloženie obohatené o látky zlepšujúce odolnosť imunitného systému proti vírusovým ochoreniam, na základe najnovších výskumov /resveratrol, vitamín D3/

Na Seba-identifikovanie, zvýšenie hladiny duševnej energie, zvýšenie imunity, vylúčenie – elimináciu invazívnych foriem života – ako sú vírusy /koronovírus/ baktérie a iné, obmedzujúce naše základné právo na slobodný rozvoj osobnostných kvalít, kvality života, využiteľné pre väčšinu ľudí, tvorcov svojej šťastnej a zmysluplnej reality.Postup na používanie vedomia:

Kto som? Sebaidentifikovanie na úrovni vedomia. Som originálne tvorivé vedomie z celku. Spoznávam, žijem a rozvíjam kvalitu bytia celku všetkými prostriedkami celku, všetkou energiou celku. Čo tu robím? Objavujem nový rozmer šťastia v jednote so všetkým krásnym.

V sebapoznávacej Sky Turistike (som cestovateľom k ideálom života a učím sa ich používať a originálne rozvíjať).Tu a teraz sa moje vedomie z celku vzhliada vo veselom prijímaní, rozvíjaní a materializovaní ideálov osobnostných kvalít lásky, zdravia, krásy, používaní optimálneho stáleho veku dotváraní genofondu. Používaní nových foriem života, vyživovania voľnou energiou a jej používaním pri tvorivých zmysluplných život zušľachťujúcich činnostiach.

Mentálna sebapoznávacia Sky turistika po neprehliadnuteľných destináciach- zjavných zdrojoch energie ako slnko, hviezdy, ľudia reprezentujúci žijúci ideál osobnostných kvalít zdravia, krásy a mladosti. Táto turistika slúži na zoznamovanie sa a bežné používanie kvantovej informačnej a energetickej previazanosti a superpozície, ktoré uplatňuje celý komplex prostriedkov podporujúci cestovanie po ideáloch bytia. Kvantové previazanie slúži ako živá adresa. Zjednodušuje splynutie s ideálmi života, ich používanie na originálne rozvíjanie osobnostných kvalít v každodennej sebadotvárajúcej, tvorivej, často aj celkom zábavnej činnosti, čo umožňuje prirodzené používanie kvantových energetických častíc v dennom živote. Používanie vedomia na vylúčenie, elimináciu invazívnych druhov obmedzujúcich základné právo človeka naprieč univerzom na slobodný osobný rozvoj.

Vďaka kvantovej previazanosti a živej adrese, kvantovo zaznamenanej na jednotlivých prostriedkoch pre jednoduché, prirodzené splývanie a kopírovanie vyspelých foriem života, vedomia.

Superpozícia a kvantová previazanosť nám umožňuje prepojiť našu mentálnu zložku s takými energo informačnými formami života, aké existujú na slnku. Formy života, ktoré za miliardy rokov vývoja na ňom vznikli, aby umožňovali vyspelým bytostiam ako je človek, tvoriť svoju realitu dovoľujú nám súčasné umiestnenie našej mentálnej zložky na Slnku, vďaka kvantovej energoinformačnej previazanosti a superpozícii (prítomnosť kvantových častíc súčasne na viacerých miestach na Slnku aj uprostred nášho tela), umožňuje mohutné pulzovanie životnej energie v bunkách nášho tela, stáva sa súčasťou životnej energie dôležitej pre úspešné zvládnutie aj najnáročnejších diel. Kvantová previazanosť kvantových častíc, z ktorých pozostávame, nám otvára slobodný priestor po kvalitách nášho existovania a jeho originálne rozvíjanie. Súčasná mentálna prítomnosť na Slnku, hviezdach a iných inšpirujúcich miestach a zároveň vo fyzickom tele nám otvára priestor pre plnohodnotný, tvorivý život na všetkých úrovniach.

Vylučovanie, elimináciu invazívnych foriem života (vírusy, koronovírus, baktérie, pa- razity a iné formy života obmedzujúcich základné právo pre slobodný osobnostný rozvoj, šťastný život).

Často manipulujú naše vedomie rôzne chorobné chronické stavy a hlúpe riešenia, aby nás pripravili o všetku použiteľnú, dostupnú energiu potrebnú pre náš rozvoj. Oproti tomu sebaidentifikovanie, používanie originálneho tvorivého vedomia z celku, ktorým sme a naše hľadanie sa v každodenných životných príbehoch. Je to veľmi príjemné, zábavné a vzrušujúce. Vďaka kvantovej previazanosti s jadrom Slnka vieme svojím vedomím hravo nastaviť vysokú teplotu, ktorá je v jeho strede (až 23 miliónov stupňov Celzia) cielene v jadrách vírusov a baktérií invazívnych foriem života, ktoré nás obmedzujú v slobodnom tvorení šťastného príbehu v prítomnom okamihu a vylúčiť ich. Potvrdenie zákonitosti v univerze na kvantovej úrovni pre ich porozumenie a inšpiráciu pre ich bežné používanie tu: Súbor prostriedkov inšpirujúcich činy a regulujúcich emócie, formujúcich krásu, zdravie a osobnostné kvality.

POUŽITIE UMENIA NA FORMOVANIE HARMONICKEJ OSOBNOSTI HRÁ MIMORIADNE DÔLEŽITÚ ROLU; ROZPRÁVKA PRE DOSPELÝCH A DETI: VÝLET DO ŠŤASTNÉHO SVETA V ZDRAVÍ A KRÁSE

Bol ​nezvyčajný, teplý, zapadajúcim Slnkom prežiarený večer, keď sa schyľuje k zime a lístie poletuje zafarbené, akoby najlepšími paletami tých najväčších maliarov sveta, stretnutie krásy keď sa svet mení a žiari úprimným teplom. To som umiestňoval na plátno, spolu so snom o živote, v ktorom som sa cítil byť šťastný a zisťoval som, že som iba obyčajným kúskom lásky, ktorú stvorili všetky ženy sveta, ktoré vychovávali svoje deti, premieňali svet na šťastné miesto, kde sa môže dariť múdrosti a úsmevu. Zároveň som sem vkladal ich sen o ideálnom mužovi a učil som sa žiť tú neuveriteľnú radosť z toho, keď do mňa prúdi energia. Presne tá, ktorou sa živia breathariáni a pranici. Energia Slnka, energia priestoru, múdra energia Univerza a energia lásky, vytvorená snom všetkých tých čarovných žien sveta, spojená so silou mužov na uskutočňovanie snov okamžite, bez čakania. To bol možno posledný ťah štetcom, ktorý som na tom obraze dokázal položiť tak, aby ten okamih môjho cestovania po ideáloch žitia, zachytil jeho rozmer, rozmer tej radosti, ktorú som prežíval, ktorá ma napĺňala radosťou z toho, že nemusím nič jesť a môžem vnímať tú úžasnú radosť prúdiacej energie. Je to oveľa silnejšie a väčšie naplnenie ako to najlepšie jedlo sveta, ktorého chuť som si už aj tak vedel jasne vybaviť, sem- -tam zo zvedavosti som sa toho občas aj dotkol, keď som prechádzal okolo reštaurácie, kde ma vôňa presvedčila, dozvedieť sa niečo nové o nových chutiach, ale cítil som, že mi stačí poznať tú chuť, lebo vzápätí sa dovalila táto zvláštna vlna, ktorú som práve umiestnil na obraz, a ktorá ma napĺňala neuveriteľným štastím. Tá sloboda zo stretnutia krásy, energia a lásky, všetkých možných bojovníkov o seba, o svoje krásne vlastnosti, telesný ideál a vtedy som počul, ako sa spoza dverí ozvala pieseň – bola to jedna z tých, ktorú som poslal hudobným skupinám, možno náhodou ju nejaký interpret uchopí a zaradí si ju do svojho albumu. Spieva ju vysoký, jasný ženský hlas. Mala nádherný rytmus a v pozadí za ňou bolo dokonca cítiť hudbu, ktorá vytvárala priestor pre slová, čo zneli ako údery kladivom, prebojovávajúce sa k slobode cez všetky prekážky. Ešte chvíľu tá pieseň bubnovala na dvere ateliéru, keď sa o chvíľu roztvorili dvere a vo dverách sa objavila žena, ktorá bola nepochybne stretnutím krásy. Iba na tvári sa zračil boj lásky, smútku a úsmevu. Za ruku držala malého chlapčeka a išli rovno k obrazu, ktorý som si práve premeriaval či predsa len som na niečo nezabudol, dôležité pre cestovanie k ideálom po kvalitách života, nech sa uskutoční kdekoľvek v Univerze, hocikde v meste, na tajných stretnutiach lásky, len tak, akoby náhodou. Postavili sa vedľa mňa a mal som pocit, že hľadáme to isté. Že sa pokúšajú porozumieť tomu, čo na tom plátne vlastne je. Príjemne ma prekvapilo, ako boje, ktoré na jej tvári, smútku, tichej radosti a lásky boli do toho okamihu v a- kejsi podivnej rovnováhe a chýbal tomu rozhodca. Urobil rozhodcu z nej. Bol to okamih, kedy som jasne vnímal, že začala veriť sama sebe. Tomu, že ona je tým, kto určuje toho, kto vyhrá a to, čo vyhrá. Postupne sa zahlbovala ďalej do obrazu a chlapček s veľkými, doširoka roztvorenými očami ju nasledoval. Nasledoval jej náladu a bolo vidieť, že sú prepojení putom lásky a domovom, proste bol doma v jej svete a ona v jeho. Mali jeden svet. Bolo až príjemné pozerať sa, ako ju sprevádza svojou náladou, akú má radosť z toho, že boj o šťastie, krásu a lásku vyhráva. A on je pri tom. Dávno som si zvykol čítať myšlienky, aj nálady a toto jasne znelo na pozadí jej cestovania a tvorenia. Na prahu cestovania, objavovania a tvorenia ideálov. Stávala sa z nej potichu a nenápadne autorka – autorka samej seba, svojho vlastného príbehu naplňovania snov.

“Dobrý deň! Prepáčte!” ozvala sa, teraz už hodne sebavedome mi podávala ruku, ale už so širokým úsmevom na tvári. Použila obratne svoju omračujúcu krásu. “Prepáčte, že som sem takto vtrhla. Našla som to v kapitole jedného románu, kde Edita popisovala podobný príbeh, ako je ten môj. Bol spojený s Motýlím domom.”

“ To nevadí!” upokojoval som ju. “Práve som dokončil tento obraz, takže ste tu správne. Dáte si niečo na pitie?”spýtal som sa a napadlo mi pri tom všetko, čo som práve o živote maľoval, ako skvelé drinky. “Trebárs kávu s regulátorom homocysteínu?”

“No, to rada vyskúšam.” Akosi som vycítil, že je lekárka a naozaj mi to o chvíľku potvrdila, keď začala rozprávať podrobne svoj príbeh.

“Viete, žijem na ostrove v Grécku. Tiež mám tam onkologickú kliniku, presne ako Edita. Podľa mňa, je to váš pseudonym.”“Tých pseudonymov, tých je!” povedal som len tak na okraj “ a tiež aj autorov.” Vážil som si, že môžem byť pseudonym, ale príbeh Edity sa aj mne veľmi páčil.”

“Je to jedna z najväčších bojovníčok, akú som kedy stretol. Som rád, že vás inšpiroval.”

“Viete, môj príbeh je ešte o niečo zložitejší, lebo v mojej klinike sa stretá viac takých problémových sfér. Srdcovo-cievne ochorenia. Také, ktoré sú odkázané už na bypasy a ja som presvedčená, že sa to dá riešiť aj úplne ináč. Preto ma zaujal ten homocysteín. Diabetes – viem, že ľudia môžu žiť vyživovaný voľnou energiou a materializovať si oveľa lepšiu a nádhernejšiu výživu a nemusia byť obeťami diabetu. Nemôžem sa pozerať na to, ako im amputujú nohy a byť pri tom pokojná. A preto by som chcela vedieť veľmi veľa, všetko, čo sa len toho týka.”

“Toho, keď sme autormi svojho príbehu. Keď môžeme tvoriť svoju krásu, zdravie, mladosť, šťastie, lásku..”doplnil som ju. A obláčik mierneho smútku, ktorý sa začínal objavovať na jej tvári, náhle zmizol.

”Áno, o tom by som sa tiež chcela veľa dozvedieť, lebo mám pocit, že ľudia nemajú motív bojovať o seba a že pravá láska je to, čo by to mohlo zmeniť. Bola by som rada, keby ste mi pomohol v tom urobiť jasno, aby som to mohla podávať ďalej.” Otočila sa pri tom na svojho chlapčeka a s ľahkosťou ho pohladkala. Ten, som mal pocit, že počúval oveľa pozornejšie ako my obaja. Ako keby tušil niečo, čo sa ho týka, aj keď presne nerozumel významu slov, ktoré sme používali. Ale cítil som, že jeho vedomie vníma ten obsah, do každého slova som dával obsah. Uvedomoval som si, že nestačí iba vyslovovať slová. Že ich treba vložiť do energie, ktorú vie vedomie zachytiť v jej rozmere, sile, kráse a plnosti poznania. A on to celkom pekne chytal, pripadal mi ako dobrý brankár. Ešte dokonca som pozoroval, ako sa tešil z toho, keď sa mu podarilo chytiť jednu takúto guľu energie a poznania, ktorá aj keď trochu rafinovane,akoby celkom náhodou mala tendenciu preletieť okolo neho bez toho, aby si to všimol. Zareagoval lepšie ako Harry Potter.

“Dobre. Môžem to skúsiť.” Vtedy som si uvedomil rozprávku z Malého princa, aj zodpovednosť rodičov za zdravie ich detí. Akosi mnou preletela myšlienka, že keď nabúrajú rodičia svojmu dieťaťu jeho slobodné vedomie tým, že “pozor, ochorieš, keď na teba lepšie zafúka!” a podobne. Tak je to iba preto, lebo neboli na kurze, kde sa ľudia učia chodiť po žeravom uhlí

a iba keď prijmú presvedčenie, že ich vedomie a telo na to má, aby sa mu vôbec nič nestalo, aby mali nohy čisté, nepopálené po tom, čo prejdú štyri metre po chodníku zo žeravého uhlia. A urobí to pätnásť ľudí, ktorí sú na kurze len preto, lebo nechajú to na svoje vedomie. A žijú takú realitu! Prečo teda preniesť na deti na takú hlúpu realitu a zbaviť ich schopnosti tvoriť si no- vú kvalitu zdravia, len tak zo zábavy chytať také gule, aké som občas vyhodil a oni ich krásne vedeli zachytiť? Mrhať talentom svojich detí len preto, lebo sami neboli na nejakom kurze, nepozreli si nejaké video, alebo sa nikdy ani nezaujímali o tom, ako tvoriť svoju realitu – krásnu, šťastnú, plnú lásky a harmónie. To všetko mi prebiehalo v duchu v hlave a tak som si vytvoril koncept rozprávky, ktorú im obom môžem rozprávať tak, že mi obaja budú rozumieť a vzájomne sa začnú vychovávať. Vtedy som si hlboko uvedomil, ako nádherne deti vychovávajú dospelých a dospelí deti naraz, v tom istom čase. Ako sa to vekom preklápa a naberá novú silu. Preto som sa otočil najskôr na neho, ona akoby vytušila, že ho chcem osloviť: “Povedz maliarovi, ako sa voláš! “Dávid” ozval sa sebavedomým hlasom. Bola v ňom istota a zvedavosť, jasné sebaurčenie.

“Ahoj, ja som Karol. Rád som ťa stretol a môžem ti povedať jednu celkom inú rozprávku, akú si doteraz počul. Možno sa ti bude páčiť. Nie na dobrú noc, je na dobré ráno, ale dá sa s ňou krásne zaspať. Bude sa ti snívať o čarovnom svete a ty budeš cestovateľ, ak na ňu do večera nezabudneš.”

“Nezabudnem!” vyhlásil sebavedome. Pokojne sme sa posadili do kresiel oproti ateliérovému krbu, v ktorom som si udržiaval inšpirujúci oheň, aby som ho viac mohol cítiť vo svojom vnútri a výraznejšie cítiť jednotu so Slnkom. Práve, keď sa chystalo zapadnúť.

Nie je dôležité, ako si krásny ale, dôležité je, že cestuješ ku kráse a prežívaš šťastie z objavovania rozmeru krásy, jej tvorenia.

Námet: Na čo máme telo?

Čo poháňa dieťa k rozvíjaniu svojho vedomia a jeho používaniu? Láska rodičov a sveta okolo neho. Krása a radosť zo života, šťastného, pekného a osobný sen v podobe veľkej myšlienky, ktorý do jeho života, ako potenciálnu budúcnosť niekto vložil. Dostatočne hodnotný a významný, ktorý dokáže rásť počas jeho vývoja ako strom a postupne sa meniť na realitu. Príbeh môže začať tým, že sa v ateliéry pri dokončení obrazu objaví dievčina, spievajúca text piesne, v ktorom je otázka, prečo ťa láska hľadáme? A za ňou ju sprevádza chlapček, ktorý očividne hľadá v prostredí okolo seba to podstatné, detské, čo ho bude a môže poháňať vpred – lásku, radosť a poznanie. Matka je lekárka, pracuje v novej detskej klinike a inšpirovala sa Editou, ktorá na juhu Európy úspešne lieči deti z ťažkých onkologických ochorení práve používaním vedomia. Dala jej na mňa typ. Lekárka sa chce dozvedieť, na čo je tu jej krása, lebo doteraz má s ňou skôr viac trápenia, ako radosti zo života. Aký zmysel má telo? Na čo v skutočnosti nám slúži, slúži jej vedomiu. Aby telo nestálo proti nej a bolo súčasťou jej kráčaniu k dokonalosti, ponúkam rozprávku, v ktorej na úrovni dieťaťa rozprávam o zmysle tela a hovorím aj veľkú myšlienku dieťaťu, keď sa prvýkrát stretne s láskou, aby ho nikdy nezranilo , ale posunulo dopredu. je to zároveň aj inšpirácia pre mamu, ktorá už ten príbeh žije.

Pokračovanie námetu: Aby si mohol naplniť sen všetkých dievčat sveta, ktoré snívajú o krásnom dokonalom mužovi. Lebo nič iné nestojí za to, ako prijať to pekné , čo stvorili všetci tí úžasný muži sveta, ktorí sa starajú o to, aby ti bolo teplúčko, aby si mal krásny domček, aby bol svet plný úsmevu a pozri, aj túto knižôčku ti vyrobili.