LEKÁRNE

Zoznam lekární a liečiteľov, u ktorých nájdete produkty spoločnosti Tachyon Technology pharm.

BRATISLAVA

 • MUDr. Gajdošová Darina, Dúbravská cesta 9 – SAV, Bratislava, tel.: 54 772 559
 • MUDr. Fleischerová Marta, P. Horova 2, 841 07 Bratislava, tel.: 64 779 329
 • Lekáreň PANACEA, Štefánikova 22, Bratislava
 • Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 12, Bratislava
 • Lekáreň AVION, Floriánske námestie 2, Bratislava
 • MUDr. Michalka Vladimír, ZŠ Koceľova 36, 821 08 Bratislava, tel.:55 561 757
 • MUDr. Modravá Mária, ZŠ Mýtna 5, 811 04 Bratislava, tel.: 57 786 357
 • MUDr. Mechura Ladislav, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava, tel.: 65 423 802 kl. 245
 • MUDr. Polák Daniel, Roľnícka 1, 831 07 Bratislava, tel.: 43 712 320
 • Liečiteľské a rehabilitačné štúdio HARMONY, MUDr. Klenková, Kudlákova 2, 841 01 Bratislava, tel 64 287 909
 • Salón krásy VIKTORIJA, Viktorija Maystrenko, Dostojevského rad 10, 811 09 Bratislava, tel.: 59 632 028
 • Mgr. Ľuba Albertová – Alternatívna medicína (psychológia, homeopatia, detoxikácia, tradičná čínska medicína), Bratislava, tel.: 0905 533 0770905 533 077, 0911 533 0770911 533 077
 • Salón krásy MARGARÉTKA, Viera Nováková, Gercenova 7, 851 01 Bratislava
 • MEDIFEM s.r.o. – gynekologická prevencia, MUDr. Kováčová Ľubica, Björnsonova 7, 811 05 Bratislava

BANSKÁ BYSTRICA

 • Lekáreň POD BRÁNOU, Námeste SNP 15, Banská Bystrica
 • Ing. Robert Geist – liečiteľ: liečenie rukami, liečenie na ďiaľku, geopatogénne zóny, vertikalita, Banská Bytrica, Mobil: 0907 418 6840907 418 684,web:www.skolauniverza.sk

DUNAJSKÁ LUŽNÁ

 • MUDr. Martincová Anna, Jánošíkovská 465, 900 42 Dunajská Lužná, tel.: 45 980 713

KOŠICE

 • Regeneračné centrum zdravia, Ing. Peter Tóth, Tolstého 2, 040 01 Košice, tel.: 0905 564 3920905 564 392

KVETOSLAVOV

 • Psychotronik a liečiteľ – Ing. Matula Ľudovít – pri liečiteľskej praxi súčasne aplikuje komplex terapeuticky orientovaných prípravkov,  930 41 Kvetoslavov 32, tel: 031 / 562 51 87031 / 562 51 87 , 0903 348 6770903 348 677, email: matula.ludovit@gmail.com

STUPAVA

 • MUDr. Hasák Ivan, Zdravotnícka 1, 900 31 Stupava, tel.: 65 934 594

TRNAVA

 • Ing. Kováčová Mária, liečiteľka – aplikácie prírodných extraktov, vitamínov, minerálov, regresná terapia, Trnava, tel.: 0905 284 7930905 284 793

ŽILINA

 • Lekáreň MANDRAGORA, Hlinská 8850/12A  Žilina
 • Liečebňa dlhodobo chorých, NsP Žilina, MUDr. Repák Marian, Spanyolova 43, 012 01 Žilina, tel.: 041 / 511 06 12041 / 511 06 12
 • MEDICOR CORPUS s.r.o. – Miroslava Masaryková-  Bioregeneračné centrum. Poskytuje široké spektrum služieb v oblasti alternatívnych liečebných metód pre všetky vekové kategórie detí a dospelých, tel.: 0904 855 9070902 083 956, e-mail.: mirkamasarykova@gmail.com
 • Gabriela Belanová – špecialista na rastlinné extrakty, rastlinné hormonálne terapie, vitamíny, minerály, enzýmy, terapeutické aplikácie pri náročných ochoreniach, omladzovacie kúry, redukcia tuku, tel.: 0908763440