Tachyon Technology pharm spol. s. r. o.

Tachyon Technology pharm s r. o., Hotel Galéria pre sebarozvoj s ubytovaním, so zdieľaním poznania a skúseností z pestovania krásy, mladosti, zdravia, umenia s využitím kvantovej fyziky spájajú najnovšie poznatky pre spontánne každodenné používanie, rozvíjanie kvality života a osobnej geniality, aktualizované výskumno-realizačným tímom v osobitne vytvorenom prostredí, ktoré združuje komplex významných prostriedkov, najnovšie poznanie vytvárajúce podmienky pre uplatňovanie a originálne rozvíjanie ideálov života vytváranými najvyspelejšími umožňujúce vedomé tvorenie svojej reality.

Môžete si vybrať doplnky výživy, ktoré vyrábame a inovujeme už 40 rokov v spolupráci so špecialistami integrálnej medicíny a ktoré ponúkame za výhodné ceny vo viac ako 100 kombináciách najdôležitejších látok vytváraných prírodou na zveľadenie človeka ako zástupcu prírody v univerze. Účinné prírodné látky slúžia zároveň ako nosič formy života na vedomé tvorenie ideálu zdravia, krásy, osobných kvalít, ak sa rozhodnete byť tvorcom svojej reality.  

Hotel Galéria pre sebarozvoj s ubytovaním, Motýlí dom súčasne slúži pre svojou pestrosť rôznych priestorov ako stála expozícia nového prúdu umenia života spájajúceho umenie, sebapoznanie a poznanie, schopnosti tvoriť svoju šťastnú realitu s možnosťou získania účinných prostriedkov a najnovších poznatkov na vyladenie vplyvu prostredia pre sebarozvoj. Reprezentuje celoživotnú, priebežne aktualizovanú tvorbu maliara, kvantového fyzika, autora Motýlieho domu. Základom je výskum v oblasti využitia umenia a nových poznatkov kvantovej fyziky na zvyšovanie kvality života a tvorbu vlastnej šťastnej reality. Sprístupňuje na široké využívanie interiérové prvky pre vyladenie priestoru bytov a pracovísk a interaktívne prostriedky na bežné používanie vedomia a tvorenie šťastnej reality s možnosťou získania za dostupné ceny, bezplatné parkovanie, Wi-Fi pripojenie a recepcia v hoteli je nonstop dostupná.

Návod na používanie seba a nového poznania

https://hotelgallery.eu/

  • Pieseň prebudenia svojho potenciálu:  „Poď, poď lietať ťa naučím. Hovorí tvoja duša, tvoje vedomie, jednotné s celkom, schopné vytvoriť nový dokonalejší život už teraz…
  • Interaktívne prostriedky a najaktuálnejšie poznatky otvárajúce používanie svojich nesmiernych schopností, aktivizujúce všetky zmysly a regulujúce negatívne emócie spúšťajúce tvorivé myslenie a interaktívne reagujú na náš vnútorný pohyb prepájaním na kvantovej úrovni s ideálom ľudského vedomého tvorivého života v podobe krásneho, zdravého, fyzického a mentálneho existovania

Dokážu zmeniť prostredie a spolu s poznaním otvoria bránu k novým krásnym vzťahom pre príjemné spoločenské sebazušľachťovanie, vzostupovanie po úrovniach skutkov a keď sa práca premení na tvorenie seba bez hraníc

  • Oblečenie interiéru do živej kvantovej infraštruktúry aktívneho kvantového previazania s ideálom života a s celkom:

*Koláže z najlepších častí obrazov vo forme veľkoplošných plátien vhodné ako dlhodobá náhrada maľovania stien interieru aj exsterietu na nasledujúcich 30 – 80 rokov možnost výmien.

*Plátna koláží obrazov so špeciálnym povrchom pre používanie na stoly pre konkretne činnosti

Na lavice pre študentov všetkých stupňov a všetkých škôl sveta, manažéra, umelca… 

Slúžia na regulovanie emócií, zaujatia rozmeru tvorivosti, múdrosti, láskavého prístupu a hlavne vytvárajú infraštruktúru prepojenia s témou, ktorá je predmetom vzdelávania sa so všetkými, ktorí počas svojho života vytvorili na kvantovej úrovni aktívne formy života, o ktoré môže študent rozširovať priestor svojho existovania bez toho, aby si musel niečo pamätať, lebo on sám je už tým novým poznaním.

  • Najdôležitejšie vybrané kombinácie prírodných látok schopné transformovať telo do optimálnej funkcie, cenovo nenáročné ľahko dostupné. Súčasne sú nosičom  kvantovej homeopatie  na vytvorenie vnútrobunečnej infraštruktúry, kvantového previazania a ideálnym telom harmonickou osobnosťou zaujatie jednoty s celkom: https://www.tachyonnatur.sk/
  • Zdieľanie skúseností a stretnutia pre vytváranie nových krásnych vzťahov počas pobytu v Motýľom dome
  • Inšpirujúca kvantovo previazaná vôňa vo forme plniteľných srdiečok
  • Možnosť využitia vplyvu prírody pobytom na chate v blízkych horách ktorá je súčastou projektu.

Interaktívne prostriedky (plátna na stoly pre študentov, doplnky výživy, prírodné látky využívajúce kvantovú homeopatiu, plátna na úpravu prostredia), ubytovanie si môžete rezervovať alebo objednať telefonicky na 0917632452 alebo cez eshop: https://www.tachyonnatur.sk/

Skúsenosti ukazujú na potrebu sebaidentifikovania svojho vedomého tvorivého bytia kvality života vo vzťahu ku kvalite bytia celku pre plný rozvoj osobnostných kvalít, zdravia a kvality života. Tak si jednoducho vieme vytvoriť aktívne zložky života starajúce sa o priebežné zásobovanie životnou energiou, materializovanie ideálov zdravia, krásy, mladosti, vylúčenie, eliminovanie inváznych foriem života ako sú vírusy, baktérie, parazity…

Zahrňujú výber stavov bytia a skúseností pri materializovaní ideálov osobnostných kvalít, krásy, mladosti a zdravia kvantovo-informačne podporovaných prírodou na vylúčenie invazívnych foriem života, vírusov, baktérii, parazitov a iných. Vylaďovanie a optimalizovanie funkcie genofondu vedomým bytím v novej kvalite života. Naladenie sa na ideál života a vďačné prijatie a vedomé rozvíjanie jeho krásy, zdravia, lásky, šťastných riešení v harmonickej jednote s celkom.

Pri užívaní sa ukázalo dôležité uplatniť originálny tvorivý prístup, kedy kvantová informačná previazanosť s ideálom, ktorá sa tak premietne do medzibunečného priestoru, bude bunkami využitá pri regenerácii vďaka kvantovej informačnej previazanosti. Máme k dispozícii formy života schopné zásobovať každú jednu bunku nášho tela optimálnymi druhmi energií, chrániť ju pred invazívnymi druhmi, previazať ju s bunkami ideálne zdravých a krásnych ľudí, čo ju inšpiruje k spontánnemu opraveniu porúch jej genetického kódu a POUŽÍVANIU NOVÉHO KVANTOVÉHO GENETICKÉHO kódu prijímaného s vďakou a zapisovaného vedomím. 

Postup: Používanie sebaidentifikácie kto som: som vedomý tvorivý život z celku žijem a rozvíjam kvalitu bytia celku všetkými prostriedkami a všetkou energiou celku, tu na zemi s vďakou prijímam a rozvíjam  kvalitu života, lásku, múdrosť, krásu, šťastné riešenia, vylúčenie invazívnych druhov, hojné pránické vyživovanie a používanie voľnej energie pri všetkých činnostiach všetkými prostriedkami celku a všetkou energiou celku.

 Zároveň je to pre nás príležitosť učiť sa s vďakou prijímať a rozvíjať kvantovo – biologické formy života vytvorené najlepšími z najlepších, rozvíjať akcieschopnosť. Je to ako keď cestujeme vo vlaku smerom k ideálom – každú minútu sme k nim bližšie, ďalej a ďalej od chorôb, starnutia a utrpenia, emocionálnych porúch. Podstatným je vďačné prijímanie a používanie nových kvantovo – biologických foriem života,  poznanie, porozumenie kto sme a čo tu robíme, ako môžeme rozvíjať seba, svet okolo seba uplatňovaním zákonov vývoja celku. Kam kráčame, ked žijeme a rozvíjame múdrosť, krásu, lásku, šťastné riešenia prostredníctvom bezhraničných energií celku a všetkými jeho prostriedkami. Funkcionalistické umenie, ktoré sa stáva súčasťou tohto projektu možno ľahko získať v Hoteli Galéria. Nižšie uvedené stránky, pomáha zaujať nový rozmer radosti, slobody, krásy a šťastia bez toho, aby sme ho hľadali v prežitom utrpení. Slúži ako ukazovateľ kvality nášho cestovania k ideálom. Priamo vnímame porovnanie rozdielu kvality, radosti, tvorivosti a akčnosti premietaný interiérovými prvkami do priestoru. Inšpiruje k zaujatiu  nového rozmeru kvality života. Nastavenie vedomia na rozvoj osobnostných kvalít, zlepšenie schopností používať svoje tvorivé vedomie. Uplatnenie kvantového previazania s ideálom života môžete uplatniť aj vôňou – nanesením na odev, ktorá sa nachádza sa vo flakóne v tvare srdiečka a je možné podľa potreby ju doplňovať.

Aktualizované poznatky výskumu a skúsenosti z aktívneho rozvoja osobných kvalít a kvality zdravia a života, inšpirujúce osobnosti, prednášky, videá, filmy, môžete nájsť na nižšie uvedených stránkach.

  www.tachyonnatur.sk www.hotelgallery.eu

Pridaj komentár