Tachyon Technology pharm spol. s. r. o.

Tachyon Technology pharm s r. o., Hotel Galéria pre sebarozvoj s ubytovaním, so zdieľaním poznania a skúseností z pestovania krásy, mladosti, zdravia, umenia s využitím kvantovej fyziky spájajú najnovšie poznatky pre spontánne každodenné používanie, rozvíjanie kvality života a osobnej geniality, aktualizované výskumno-realizačným tímom v osobitne vytvorenom prostredí, ktoré združuje komplex významných prostriedkov, najnovšie poznanie vytvárajúce podmienky pre uplatňovanie a originálne rozvíjanie ideálov života vytváranými najvyspelejšími umožňujúce vedomé tvorenie svojej reality.

  Firma Tachyon Technology Pharm s r. o. zabezpečuje úspech lekárňam novej doby, ktorých počet klientov nikdy nebude klesať ale stúpať a kde lekárnik, bude mať hlboký pocit zmysluplnosti svojej práce, lebo vďaka lekárňam, ktoré sú v súčasnej pohnutej dobe, jediné schopné meniť svet na lepšie miesto pre život tým, že obrátia ten súčasný trend, kde sa lekárom platí za to, ako dlho ľudia trpia v nemocniciach a nie za to, ako rýchlo a dobre si žijú v zdraví a v plnej kráse. A to je v moci lekární a lekárnikov otočiť tento trend. Novodobé lekárne reprezentujú nový trend a nemusia sa báť o klientov. Tento nový trend je v tom, poskytovať ľudom najnovšie poznatky z oblasti farmácie, sily prírody, umenia a poznania v tom, ako byť zdraví a poskytovať im aj interaktívne prostriedky. Začínajú s tým lekárne alternatívnej medicíny. Ale ten kompletný prístup vyžaduje práve interaktívne prostriedky, ktoré poskytujú kvantové previazanie a najnovšie výsledky z kvantovej fyziky uplatňujú s ideálom vedomého tvorivého života, ktoré zase rešpektujú bunky, pokiaľ sa dostane toto informačné previazanie do medzibunečného priestoru. Poznanie, ktoré umožňuje, aby užívateľ slúžil takejto novodobej lekárne mohol byť stále fit a oceňoval tieto služby a k ním patria stavové funkcionalistické obrazy, ktoré menia rozmer vnímania múdrosti, slobody, krásy, zdravia, rovnako kvantovo previazané s ideálom vedomého tvorivého života. Toto nie sú len slová, za týmto je naša 40 ročná výskumná práca, kde sa tvrdo pracuje s využívaním kvantovej fyziky a sily prírody a mocou umenia. Nastaviť stav vedomia vďaka úprave vyladenia priestoru, v ktorom človek trávi svoj čas, to sú obrazy – stavové funkcionalistické koláže obrazov, ktoré stoja pár eur a sú lacnejšie ako maľovať izbu a ich sila pôsobenia je taká, že dieťa, ktoré vyrastie v takej izbe, kde je rozmer radosti, múdrosti, dobra a lásky výrazne vyšší ako vidíme v studených fasádach okolia, kde rovnako zlá myšlienka, má rovnakú váhu ako dobrá, tam naše ego nemá z čoho vyberať. 

Preto si dovoľujeme Vám poskytnúť základné body ako riešiť transformáciu Vašej lekárne postupne na lekáreň novej doby meniacej svet na šťastné miesto pre život, prosperujúcej s dobrým pocitom zamestnancov, ktorí neodchádzajú lebo objavili zamestnanie, lebo objavili zamestnanie, ktoré je hlboko zmysluplné.

Čo sa týka doplnkov výživy je to 100 kombinácii napr. Enzýmkomplex, ktorý sa rovná Wobenzymu, lenže je obohatený superoxid dismutázou, ak je užívaný spoločne s enzýmom serapeptáza podstatne znižuje rezistenciu na antibiotiká. Užívanie antibiotík sa stane oveľa efektívnejším, zápaly opuchy a krvné zrazeniny pomerne rýchlo zmiznú to je len jedna z drobných ukážok. Je tam aj amygdalín, ktorý intravenózne si vie poradiť s onkologickými ochoreniami, srdcovo cievny komplex postavený tak, že sa cievy znova spriechodnia, kde lipáza spôsobuje obsadenie miest, kde sa viaže cholesterol, takže zúženia ciev už neprebiehajú naopak sa odburávajú vďaka komplexnej terapii navodenej množstvom účinných látok v srdcovom – cievnom komplexe. Všetko to robíme preto, lebo chceme zmeniť svet na šťastnejší. Všetko poskytujeme za minimálne ceny spolu s potrebnými najnovšími poznatkami a informáciami, ktoré dennodenne aktualizujeme, tak ako pri každej jednej šarži aktualizujeme zloženie, zasielame na úrad verejného zdravotníctva nové zloženie, reagujeme na prípadné výhrady, takže ak Vám dodáme novú šaržu, prípravok zodpovedá tomu najlepšiemu, čo sa podarilo vyspelým bytostiam v prírode vytvoriť, preniesť a farmaceutom izolovať, extrahovať.

Môžete si vybrať doplnky výživy, ktoré vyrábame a inovujeme už 40 rokov v spolupráci so špecialistami integrálnej medicíny a ktoré ponúkame za výhodné ceny vo viac ako 100 kombináciách najdôležitejších látok vytváraných prírodou na zveľadenie človeka ako zástupcu prírody v univerze. Účinné prírodné látky slúžia zároveň ako nosič formy života na vedomé tvorenie ideálu zdravia, krásy, osobných kvalít, ak sa rozhodnete byť tvorcom svojej reality.  

Hotel Galéria pre sebarozvoj s ubytovaním, Motýlí dom súčasne slúži pre svojou pestrosť rôznych priestorov ako stála expozícia nového prúdu umenia života spájajúceho umenie, sebapoznanie a poznanie, schopnosti tvoriť svoju šťastnú realitu s možnosťou získania účinných prostriedkov a najnovších poznatkov na vyladenie vplyvu prostredia pre sebarozvoj. Reprezentuje celoživotnú, priebežne aktualizovanú tvorbu maliara, kvantového fyzika, autora Motýlieho domu. Základom je výskum v oblasti využitia umenia a nových poznatkov kvantovej fyziky na zvyšovanie kvality života a tvorbu vlastnej šťastnej reality. Sprístupňuje na široké využívanie interiérové prvky pre vyladenie priestoru bytov a pracovísk a interaktívne prostriedky na bežné používanie vedomia a tvorenie šťastnej reality s možnosťou získania za dostupné ceny, bezplatné parkovanie, Wi-Fi pripojenie a recepcia v hoteli je nonstop dostupná.

Návod na používanie seba a nového poznania

  • Pieseň prebudenia svojho potenciálu:  „Poď, poď lietať ťa naučím. Hovorí tvoja duša, tvoje vedomie, jednotné s celkom, schopné vytvoriť nový dokonalejší život už teraz…
  • Interaktívne prostriedky a najaktuálnejšie poznatky otvárajúce používanie svojich nesmiernych schopností, aktivizujúce všetky zmysly a regulujúce negatívne emócie spúšťajúce tvorivé myslenie a interaktívne reagujú na náš vnútorný pohyb prepájaním na kvantovej úrovni s ideálom ľudského vedomého tvorivého života v podobe krásneho, zdravého, fyzického a mentálneho existovania

Dokážu zmeniť prostredie a spolu s poznaním otvoria bránu k novým krásnym vzťahom pre príjemné spoločenské sebazušľachťovanie, vzostupovanie po úrovniach skutkov a keď sa práca premení na tvorenie seba bez hraníc

  • Oblečenie interiéru do živej kvantovej infraštruktúry aktívneho kvantového previazania s ideálom života a s celkom:

*Koláže z najlepších častí obrazov vo forme veľkoplošných plátien vhodné ako dlhodobá náhrada maľovania stien interieru aj exsterietu na nasledujúcich 30 – 80 rokov možnost výmien.

*Plátna koláží obrazov so špeciálnym povrchom pre používanie na stoly pre konkretne činnosti

Na lavice pre študentov všetkých stupňov a všetkých škôl sveta, manažéra, umelca… 

Slúžia na regulovanie emócií, zaujatia rozmeru tvorivosti, múdrosti, láskavého prístupu a hlavne vytvárajú infraštruktúru prepojenia s témou, ktorá je predmetom vzdelávania sa so všetkými, ktorí počas svojho života vytvorili na kvantovej úrovni aktívne formy života, o ktoré môže študent rozširovať priestor svojho existovania bez toho, aby si musel niečo pamätať, lebo on sám je už tým novým poznaním.

  • Najdôležitejšie vybrané kombinácie prírodných látok schopné transformovať telo do optimálnej funkcie, cenovo nenáročné ľahko dostupné. Súčasne sú nosičom  kvantovej homeopatie  na vytvorenie vnútrobunečnej infraštruktúry, kvantového previazania a ideálnym telom harmonickou osobnosťou zaujatie jednoty s celkom: https://www.tachyonnatur.sk/
  • Zdieľanie skúseností a stretnutia pre vytváranie nových krásnych vzťahov počas pobytu v Motýľom dome
  • Inšpirujúca kvantovo previazaná vôňa vo forme plniteľných srdiečok
  • Možnosť využitia vplyvu prírody pobytom na chate v blízkych horách ktorá je súčastou projektu.

10% provízia pre spolupracovníkov, ktorí získajú nových záujemcov pre sebarozvoj v rámci celej EÚ. Stačí zaslať informáciu o zrealizovaní objednávky na: doplnky výživy, plátna funkcionalistických obrazov, vybrané koláže a vybrané ubytovanie v Motýľom dome. Po obdržaní potvrdenia za zrealizovanú objednávku vám pošleme 10% z ceny objednávky. Jedná sa o komplexné riešenie zvyšovania kvality života a pomáhanie ostatným ľuďom a sebe pri pestovaní, zdravia, krásy a osobnostných kvalít. Provízia platí jednorázovo pri získaní nových klientov. Všetky oblasti spolupráce sú cenovo veľmi výhodné. (sms: 0917 632 452, mail: spirit.hotel1@gmail.com)

Interaktívne prostriedky (plátna na stoly pre študentov, doplnky výživy, prírodné látky využívajúce kvantovú homeopatiu, plátna na úpravu prostredia), ubytovanie si môžete rezervovať alebo objednať telefonicky na 0917632452 alebo cez eshop: https://www.tachyonnatur.sk/

Skúsenosti ukazujú na potrebu sebaidentifikovania svojho vedomého tvorivého bytia kvality života vo vzťahu ku kvalite bytia celku pre plný rozvoj osobnostných kvalít, zdravia a kvality života. Tak si jednoducho vieme vytvoriť aktívne zložky života starajúce sa o priebežné zásobovanie životnou energiou, materializovanie ideálov zdravia, krásy, mladosti, vylúčenie, eliminovanie inváznych foriem života ako sú vírusy, baktérie, parazity…

Zahrňujú výber stavov bytia a skúseností pri materializovaní ideálov osobnostných kvalít, krásy, mladosti a zdravia kvantovo-informačne podporovaných prírodou na vylúčenie invazívnych foriem života, vírusov, baktérii, parazitov a iných. Vylaďovanie a optimalizovanie funkcie genofondu vedomým bytím v novej kvalite života. Naladenie sa na ideál života a vďačné prijatie a vedomé rozvíjanie jeho krásy, zdravia, lásky, šťastných riešení v harmonickej jednote s celkom.

Pri užívaní sa ukázalo dôležité uplatniť originálny tvorivý prístup, kedy kvantová informačná previazanosť s ideálom, ktorá sa tak premietne do medzibunečného priestoru, bude bunkami využitá pri regenerácii vďaka kvantovej informačnej previazanosti. Máme k dispozícii formy života schopné zásobovať každú jednu bunku nášho tela optimálnymi druhmi energií, chrániť ju pred invazívnymi druhmi, previazať ju s bunkami ideálne zdravých a krásnych ľudí, čo ju inšpiruje k spontánnemu opraveniu porúch jej genetického kódu a POUŽÍVANIU NOVÉHO KVANTOVÉHO GENETICKÉHO kódu prijímaného s vďakou a zapisovaného vedomím. 

Postup: Používanie sebaidentifikácie kto som: som vedomý tvorivý život z celku žijem a rozvíjam kvalitu bytia celku všetkými prostriedkami a všetkou energiou celku, tu na zemi s vďakou prijímam a rozvíjam  kvalitu života, lásku, múdrosť, krásu, šťastné riešenia, vylúčenie invazívnych druhov, hojné pránické vyživovanie a používanie voľnej energie pri všetkých činnostiach všetkými prostriedkami celku a všetkou energiou celku.

 Zároveň je to pre nás príležitosť učiť sa s vďakou prijímať a rozvíjať kvantovo – biologické formy života vytvorené najlepšími z najlepších, rozvíjať akcieschopnosť. Je to ako keď cestujeme vo vlaku smerom k ideálom – každú minútu sme k nim bližšie, ďalej a ďalej od chorôb, starnutia a utrpenia, emocionálnych porúch. Podstatným je vďačné prijímanie a používanie nových kvantovo – biologických foriem života,  poznanie, porozumenie kto sme a čo tu robíme, ako môžeme rozvíjať seba, svet okolo seba uplatňovaním zákonov vývoja celku. Kam kráčame, ked žijeme a rozvíjame múdrosť, krásu, lásku, šťastné riešenia prostredníctvom bezhraničných energií celku a všetkými jeho prostriedkami. Funkcionalistické umenie, ktoré sa stáva súčasťou tohto projektu možno ľahko získať v Hoteli Galéria. Nižšie uvedené stránky, pomáha zaujať nový rozmer radosti, slobody, krásy a šťastia bez toho, aby sme ho hľadali v prežitom utrpení. Slúži ako ukazovateľ kvality nášho cestovania k ideálom. Priamo vnímame porovnanie rozdielu kvality, radosti, tvorivosti a akčnosti premietaný interiérovými prvkami do priestoru. Inšpiruje k zaujatiu  nového rozmeru kvality života. Nastavenie vedomia na rozvoj osobnostných kvalít, zlepšenie schopností používať svoje tvorivé vedomie. Uplatnenie kvantového previazania s ideálom života môžete uplatniť aj vôňou – nanesením na odev, ktorá sa nachádza sa vo flakóne v tvare srdiečka a je možné podľa potreby ju doplňovať.

Aktualizované poznatky výskumu a skúsenosti z aktívneho rozvoja osobných kvalít a kvality zdravia a života, inšpirujúce osobnosti, prednášky, videá, filmy, môžete nájsť aj na stránke http://www.hotelgallery.eu

Pridaj komentár