TACHYON KOMPLEXNÝ SYSTÉM - ÚSPECH, KRÁSA, ZDRAVIE A MLADNUTIE

Email:
info@tachyonnatur.sk
Tel.: 0917 632 452
TACHYON TECHNOLOGY PHARM SPOL. S.R.O.
IČO: 17 328 799
* krása, zdravie, mladosť *

WOOCS 1.1.5.4

ŠKOLA OSOBNOSTNÉHO SEBAROZVOJA, INTELEKTU KRÁSY ZDRAVIA

A MLADOSTI V MOTÝĽOM DOME


“To, čím sa dokážeme naozaj nasýtiť je umenie byť životom samým

Uskutočňovať svoje sny tvoriť nové kúsky seba, svojho Ja”

Seba-dotváranie je nový spôsob intelektuálnej zábavy. Vzrušujúca spoločenská a osobná hra na život. Zmysluplné použitie voľného času. Najväčšia investícia dňa, ktorá nás obsype šťastím a zlatom.

Voľný čas, potreba zabávať sa, byť šťastný je vaša zlatá akcia. Rozmnožiť ju môžete poslaním prihlášky na zábavné osobnostné vzdelávanie teraz a tu.

Kurz kvantovej terapie alternatívnej medicíny využitia 100 kombinácii rastlinných extraktov pre odstraňovaní chronických príčin a nastavenie režimu mladnutia opravy porúch DNA buniek pre lekárov a terapeutov.

Gramotnost práce s vedomím

Vďaka gramotnosti s prácou vedomím vieme rozšíriť priestor svojho existovania o novo- nadobudané poznania a skúsenosti, či už pri štúdiu alebo podnikaní, tvorbe vzťahov o toto nové poznanie / skúsenosti. A už nedochádza k strácaniu a zabúdaniu poznania, lebo mi sme sa stali týmto novým poznaním a touto novou skúsenosťou.

Tieto nové poznatky dôležité pre dotváranie a používanie vedomia vychádzajú z najnovších výskumov v oblasti kvantovej fyziky, kde častice na kvantovej úrovni vďaka informačnej previazanosti otvárajú úplne nové pole pre používanie vedomia, čo potvrdzujú posledné Nobelove ceny za fyziku.

Poznávanie seba objavovanie svojich nesmiernych možnosti je pokračovaním klasického vzdelania s cieľom rozvinúť intelektuálne a duševné schopnosti, naučiť sa použivať životné situácie na prebudenie a rozvinutie svojho ohromného potenciálu, na objavovanie seba. Mnohé činností, ktoré bežne vykonávame môžu dobre slúžiť na nepretržité tvorenie a hneď aj používanie výnimočných vlastnosti nových schopnosti a osobných kvalít – AKTÍVNE PESTOVANIE ZDRAVIA, KRASY A MLADOSTI.

 

Osobnostné vzdelávanie sa uskutočňuje…

motyli dom

…v Motýľom dome, ktorý bol cielene vybudovaný ako prostredie, kúsok sveta určený na získavanie nových poznatkov a skúseností – to zn. na uskutočňovanie motivačných pobytov a poznávacej turistiky zameranej na objavovanie a zdokonaľovanie SEBA.

Jedinečnosťou Motýlieho domu je spojenie rozprávkového prostredia, nových vedeckých poznatkov a pozitívne pôsobiaceho umenia. Všetci občas cítime potrebu vypadnúť zo zabehaných koľají a známeho prostredia. Touto zmenou môže byť práve prostredie Motýlieho domu, kde už mnoho ľudí našlo chýbajúcu inšpiráciu a zmenu svojho životného štýlu.

Osobnostné sebavzdelávanie, pobyty v Motýľom dome nie sú časovo obmedzené. Vďaka pomerne voľnému výberu tém môžu účastníci prichádzať na pár hodín, alebo pobudnúť v prostredí Motýlieho domu niekoľko dní.

 

 

ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ V ŠKOLE OSOBNOSTNÉHO SEBAVZDELÁVANIA?

» Objaviť moc poznania, radosť z jeho používania na tvorenie seba.

» Zvyknúť si byť vychovávaný krásou a eleganciu pozitívne pôsobiaceho umenia.

» Používať najnovšie poznatky a postupy, zoznámiť sa s objavmi a princípmi sebapestovania.

» Súčasťou je tiež zdieľanie a prezentácie osobných skúseností študentov.

 

Vzdelávanie je vhodné:

  • pre široké spektrum záujemcov o odborný prístup k pestovaniu osobných kvalít a schopností k uskutočnovaniu ideálov mladosti, krásy a zdravia
  • ľudí s chronickými zdravotnými problémami – alergie, astma, diabetes, nadváha, znížená imunita a pod., čo sa spája so zdravým životným štýlom, duchovnou vyrovnanosťou, odbúraním stresu, a pochopením princípov kvantovej fyziky a jej účinkov na spúšťanie nových transformačných procesov.

 

Od 16.1.2016 je spustené prihlasovanie na konkrétny termín. Po obdržaní vašej prihlášky Vás budeme informovať v nasledujúcich dňoch o spresnení termínu.

Po vytvorení študijného krúžku účastníkov vzdelávania( študentov) so záujmom o podobné témy s približne podobnými predpokladmi byť úspešnými, Vás budeme v nasledujúcich dňoch informovať kedy bude Váš krúžok zahájený. Keďže nám záleží na optimálnom zložení krúžku, uvítame Vašu návštevu a zoznámenie sa s možnosťou vzdelávania, aby študijný krúžok, do ktorého budete prípadne zaradení Vám plne vyhovoval.

Školné za vzdelávanie sa znižuje v prípade viacsemestrálneho sebavzdelávania s ohľadom na nároky a požiadavky na základe konzultácie. Osobitná zľava pri väčšom počte samostatnej skupiny a taktiež zľavu ponúkame aj pre viacčlennú rodinu.

 

Vzdelávanie je certifikované v rámci zdravého životného štýlu, zvyšovania osobnostných kvalít a úspešnosti v zamestnateľnosti certifikátom Ministerstvom Školstva, Vedy a Výskumu SR, pričom môžete získať diplom o nadobudnutí vzdelania 1, 2.alebo 3. stupňa.

VIAC INFO O ŠKOLE OSOBNOSTNÉHO SEBAROZVOJA