TACHYON KOMPLEXNÝ SYSTÉM - ÚSPECH, KRÁSA, ZDRAVIE A MLADNUTIE

Email:
info@tachyonnatur.sk
Tel.: 0917 632 452
TACHYON TECHNOLOGY PHARM SPOL. S.R.O.
IČO: 17 328 799
* krása, zdravie, mladosť *

WOOCS 1.1.5.4

ŠKOLA OSOBNOSTNÉHO SEBAROZVOJA, INTELEKTU KRÁSY  ZDRAVIA

A MLADOSTI  V MOTÝĽOM DOME


“To, čím sa dokážeme naozaj nasýtiť je  umenie byť životom samým

Uskutočňovať svoje sny  tvoriť nové kúsky seba, svojho Ja”

Seba-dotváranie je nový spôsob intelektuálnej zábavy. Vzrušujúca spoločenská a osobná hra na život. Zmysluplné použitie voľného času. Najväčšia investícia dňa, ktorá nás obsype šťastím a zlatom.

Voľný čas, potreba zabávať sa, byť šťastný je vaša zlatá akcia. Rozmnožiť ju môžete poslaním prihlášky na zábavné osobnostné vzdelávanie teraz a tu.

 

Poznávanie seba objavovanie svojich nesmiernych možnosti je pokračovaním  klasického vzdelania  s cieľom rozvinúť intelektuálne a duševné  schopnosti, naučiť sa použivať životné situácie na prebudenie a rozvinutie svojho ohromného potenciálu, na objavovanie seba.  Mnohé činností, ktoré bežne vykonávame môžu dobre slúžiť na nepretržité tvorenie a hneď aj používanie výnimočných vlastnosti nových schopnosti a osobných kvalít – AKTÍVNE PESTOVANIE ZDRAVIA,  KRASY  A  MLADOSTI.

 

Osobnostné vzdelávanie sa uskutočňuje…

motyli dom

…v Motýľom dome, ktorý bol cielene vybudovaný ako prostredie, kúsok sveta určený na získavanie nových poznatkov a skúseností – to zn. na uskutočňovanie motivačných pobytov a poznávacej turistiky zameranej na objavovanie a zdokonaľovanie SEBA.

Jedinečnosťou Motýlieho domu je spojenie rozprávkového prostredia, nových vedeckých poznatkov a pozitívne pôsobiaceho umenia. Všetci občas cítime potrebu vypadnúť zo zabehaných koľají a známeho prostredia. Touto zmenou môže byť práve prostredie Motýlieho domu, kde už mnoho ľudí našlo chýbajúcu inšpiráciu a zmenu svojho životného štýlu.

Osobnostné sebavzdelávanie, pobyty v Motýľom dome nie sú časovo obmedzené. Vďaka pomerne voľnému výberu tém môžu účastníci prichádzať na pár hodín, alebo pobudnúť v prostredí Motýlieho domu niekoľko dní.

 

 

ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ V ŠKOLE OSOBNOSTNÉHO SEBAVZDELÁVANIA?

» Objaviť moc poznania, radosť z jeho používania na tvorenie seba.

» Zvyknúť si byť vychovávaný krásou a eleganciu pozitívne pôsobiaceho  umenia.

» Používať najnovšie poznatky a  postupy, zoznámiť sa s objavmi a princípmi sebapestovania.

» Súčasťou je tiež zdieľanie a prezentácie osobných skúseností študentov.

 

Vzdelávanie je vhodné:

  • pre široké spektrum záujemcov o odborný prístup k pestovaniu osobných kvalít a schopností k uskutočnovaniu ideálov mladosti, krásy a zdravia
  • ľudí s chronickými zdravotnými problémami – alergie, astma, diabetes, nadváha, znížená  imunita a pod., čo sa spája so zdravým životným štýlom, duchovnou vyrovnanosťou, odbúraním stresu, a pochopením princípov kvantovej fyziky a jej účinkov na spúšťanie nových transformačných procesov.

 

 Od 16.1.2016 je spustené prihlasovanie na konkrétny termín. Po obdržaní vašej prihlášky Vás budeme informovať v nasledujúcich dňoch o spresnení termínu.

Po vytvorení študijného krúžku účastníkov vzdelávania( študentov) so záujmom o podobné témy s približne podobnými predpokladmi byť úspešnými, Vás budeme v nasledujúcich dňoch informovať kedy bude Váš krúžok zahájený. Keďže nám záleží na optimálnom zložení krúžku, uvítame Vašu návštevu  a zoznámenie sa s možnosťou vzdelávania, aby študijný krúžok, do ktorého budete prípadne zaradení Vám plne vyhovoval.

Školné za vzdelávanie sa znižuje v prípade viacsemestrálneho sebavzdelávania s ohľadom na nároky a požiadavky na základe konzultácie. Osobitná zľava pri väčšom počte samostatnej skupiny a taktiež zľavu ponúkame aj pre viacčlennú rodinu.

 

Vzdelávanie je certifikované v rámci zdravého životného štýlu, zvyšovania osobnostných kvalít a úspešnosti v zamestnateľnosti certifikátom Ministerstvom Školstva, Vedy a Výskumu SR, pričom môžete získať diplom o nadobudnutí vzdelania 1, 2.alebo 3. stupňa.

VIAC INFO O ŠKOLE OSOBNOSTNÉHO SEBAROZVOJA